Pensioenfondsen in het nieuws, hoe gaat het met mijn pensioenfonds?

In de pers is er veel aandacht voor de aanzienlijke kans op korten voor de grote pensioenfondsen. Hoe staat het eigenlijk met PPF APG?

De rente is de afgelopen maanden sterk gedaald

De verdere daling in de zomer van dit jaar komt vooral door de onzekerheden over Brexit, de toegenomen handelsspanningen en zorgen over de tegenvallende economische groei. De kans is groot dat centrale banken ook de komende tijd de rentes laag houden. En deze rentedaling heeft tevens invloed op de financiële positie van PPF APG en mogelijk dus ook voor jou.

Hoe staat PPF APG er nu voor?

In augustus is de dekkingsgraad flink gedaald door de sterke daling van de rente. De dekkingsgraad was eind juni nog 105,0% en is op 30 augustus gedaald naar 97,6%. De dekkingsgraad werkt vertraagd door in de beleidsdekkingsgraad, omdat deze het gemiddelde is van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Ondanks de sterke daling hoeft PPF APG de pensioenen niet direct te verlagen, maar de kans daarop is groter geworden.

Kan PPF APG haar pensioen dan mogelijk verhogen?

De beleidsdekkingsgraad was eind augustus 2019 107,6%. Als de maandelijkse dekkingsgraad zo laag blijft, dan daalt ook de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is op de peildatum van 30 september niet boven de grens voor het verhogen van de pensioenen van 110%. PPF APG kan jouw pensioen dan niet verhogen.

Wat betekent de huidige situatie voor de premie van 2020?

De lage rente en de financiële situatie hebben invloed op de hoogte van de pensioenpremie. Als de rente zo laag blijft, dan wordt het duurder om pensioen op te bouwen en is een verhoging van de pensioenpremie voor volgend jaar haast onvermijdelijk bij een gelijkblijvende pensioenregeling. Het bestuur van PPF APG stelt de premie voor 2020 vast op basis van een zorgvuldige belangenafweging in nauw overleg met de CAO partijen. De komende maanden wordt hier veel aandacht aan besteed.

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

De ontwikkelingen op de financiële markt en het gevolg hiervan op de financiële positie van PPF APG worden met veel aandacht in de gaten gehouden door een team van financiële experts. Of de rente op korte termijn gaat stijgen of dalen, is niet te voorspellen. De onzekerheid is groot. De rente kan stijgen, en dat heeft een positief effect op de dekkingsgraad. Maar de rente kan ook verder dalen, en dat heeft weer een negatief effect.

03-10-2019

  1. Daalt de dekkingsgraad op 31 december 2019 onder de kritische grens van ongeveer 97% dan moet PPF APG de pensioenen verlagen.  
  2. Daalt de beleidsdekkingsgraad onder 100% dan is een verlaging niet direct aan de orde. Pas als de beleidsdekkingsgraad 5 jaar aaneengesloten onder het minimale niveau van 104,4% is, moet PPF APG een verlaging doorvoeren tot een dekkingsgraad van 100%. De beleidsdekkingsgraad van PPF APG is momenteel boven de 100%.