PPF APG onderzoekt mogelijkheden blockchain voor pensioenadministratie

PPF APG doet mee met een project van APG en PGGM om blockchaintechnologie te gebruiken voor pensioenadministratie. Bij PPF APG zal in 2018 een testcase worden uitgevoerd.

Wim Henk Steenpoorte : “We willen voor pensioenfondsen en hun deelnemers zoveel mogelijk pensioenwaarde realiseren. Door te investeren in slimme toepassingen, zoals blockchain, maken we onze pensioenuitvoering op termijn eenvoudiger en goedkoper.”

Werknemersvoorzitter PPF APG Alwin Oerlemans : “Dankzij dit project krijgen we inzicht in wat de potentie is van blockchain voor efficiënte pensioenadministratie. We zijn blij dat we mee kunnen doen met dit gezamenlijke project van APG en PGGM. Op recente PPF deelnemersbijeenkomsten kregen we al veel positieve feedback en tijdens het project willen we de ervaringen ook delen met onze deelnemers.”

Pensioenadministratie in blockchain

APG en PGGM hebben succesvol de eerste fase afgerond van een gezamenlijk experiment met een blockchaintoepassing voor pensioenadministratie. De twee pensioenuitvoerders gaan nu verder onderzoek doen met dit prototype. Het doorontwikkelde prototype moet op termijn leiden tot een meer flexibele en transparante pensioenadministratie tegen lagere kosten. Het ontwikkelde prototype is vergelijkbaar met een tussen alle betrokken partijen gedeelde pensioenadministratie. Dit wordt geregeld via zogeheten smart contracts. Dat is een set van programmeerbare spelregels waarin is vastgelegd wie welke gegevens kan inzien, wijzigen en gebruiken.
De inzet van blockchaintechnologie maakt het mogelijk pensioeninformatie op te slaan op de ‘nodes’ van het blockchainnetwerk. Deze nodes zijn knooppunten van het netwerk en bestaan bijvoorbeeld uit informatie van pensioenuitvoerders, werkgevers en toezichthouders. Deze nodes checken de informatie en voeren de geprogrammeerde pensioencontracten uit en synchroniseren met elkaar. Hierdoor is de opslag van pensioeninformatie veilig en kunnen deelnemers met één druk op de knop zien hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd.

Vervolgfase

De komende periode starten APG en PGGM een vervolg van het blockchainproject. Voor dit nieuwe experiment worden gesprekken gevoerd met diverse partijen in de pensioenketen zoals pensioenfondsen, toezichthouders en informatieverstrekkers. PPF APG zal deze nieuwe ontwikkelingen de komende periode verder bespreken met de deelnemers en de werkgevers die bij PPF APG zijn aangesloten.

Zie ook de persberichten van APG:

19-10-2017