PPF APG voorbereid op nieuwe privacywet

Vanaf 25 mei vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Door de AVG moeten organisaties aan strengere eisen voldoen om de persoonsgegevens die ze hebben, te beschermen tegen misbruik. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, krijgen dus meer verplichtingen. De AVG versterkt de positie van mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker.

PPF APG vindt het altijd al belangrijk om op een zorgvuldige en veilige manier met jouw gegevens om te gaan. Het beschermen van jouw persoonsgegevens heeft continu onze aandacht. Met de invoering van de AVG krijg je meer rechten en meer inzicht in hoe wij jouw gegevens verwerken. In onze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens wij van jouw hebben en waar we die voor gebruiken. Ook lees je in de privacyverklaring welke rechten je hebt en hoe je daarvan gebruik kunt maken.
Heb je vragen over de nieuwe privacywet, dan kun je contact met ons opnemen.

18-05-2018