PPF APG doet mee aan initiatief voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

PPF APG vindt het belangrijk dat Nederlandse pensioenfondsen meer samenwerken bij verantwoord beleggen. Daarom heeft PPF APG op 30 maart een intentieverklaring getekend samen met ongeveer 60 andere fondsen. Hierin staat dat pensioenfondsen afspraken gaan maken met de overheid en maatschappelijke organisaties.

Verder uitwerken

In 2017 werken de fondsen de afspraken over samenwerken en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) verder uit. De uitgangspunten van het beleid Verantwoord Beleggen van PPF APG  sluiten hierbij aan.

Diverse sectoren

De overheid wil met tenminste tien sectoren afspraken maken over IMVO. De textiel- en banksector gingen de pensioensector voor.  Door aan te sluiten bij dit initiatief wil PPF APG samen met andere pensioenfondsen praktisch invulling geven aan een duurzaam beleggingsbeleid.

De pensioenfederatie heeft meer informatie over IMVO.

11-04-2017