Premie en toeslagverlening 2019

PPF APG besluit om gedeeltelijk te indexeren (0,66%), de Aanvullingsregeling 55min volledig toe te kennen en om de totale premie te verlagen (naar gemiddeld 23,1%).

De pensioenpremie voor PPF APG daalt in 2019 van gemiddeld 24,1% (niveau 2018) naar gemiddeld 23,1% van de pensioengrondslag. Deze premie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Middelloonregeling 22,0% van de pensioengrondslag (niveau 2018: 21,1%);
  • Invaliditeitspensioen 0,3% tot maximum dagloon en 1,5% vanaf maximum dagloon (dit is ongewijzigd ten opzichte van 2018), samen gemiddeld 1,1% van de pensioengrondslag.

Gedeeltelijke indexatie van 0,66%

Per 1 januari 2019 zal een verhoging van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten plaatsvinden van 0,66%. Dit heeft het bestuur - mede gelet op het advies van het Verantwoordingsorgaan - besloten tijdens de bestuursvergadering van 18 december 2018. Het bestuur heeft in haar overwegingen de uitkomsten van een assessment betrokken over de ontwikkelingen van de financiële markten. De toeslag is gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad per 30 september 2018 van 114,4%. De toeslag is gedeeltelijk, omdat pas bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 125% volledige toeslag kan worden gegeven.

Krijg je al pensioen van ons?

Let dan op: Je bruto pensioen wordt verhoogd. Door veranderde wettelijke inhoudingen en belastingregels kan het zijn dat het netto bedrag dat je op je rekening krijgt afwijkt ondanks de toegekende verhoging. Dit zie je terug op de betaalspecificatie die je in januari van ons ontvangt. Het gaat dan over onder meer de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Aanvullingsregeling 55min

Het bestuur heeft besloten om de voorwaardelijke Aanvullingsregeling 55min volledig toe te kennen per 31 december 2018. Dit moment is twee jaar eerder dan de beoogde datum van 31 december 2020 en is mogelijk omdat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. De premie voor de Aanvullingsregeling 55min van 2% komt daarom per 1 januari 2019 te vervallen.

Dit bericht is aangepast op 24 januari 2019. 

21-12-2018