Sterke daling dekkingsgraad door dalende aandelenbeurzen en dalende rente

Door de uitbraak van het coronavirus staan de financiële markten fors onder druk. Dit heeft een grote impact op de dekkingsgraad van PPF APG. De dekkingsgraad is sterk gedaald tot onder de kritische grens. Hierdoor is het financieel crisisplan formeel in werking getreden.

De Chinese economie is hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Nu het virus ook buiten China het leven in zijn greep krijgt, worden wereldwijd de financiële markten geraakt. De aandelenbeurzen zijn fors omlaag en ook rentes daalden. Daar bovenop komt ook nog een conflict tussen Saoedi-Arabië en Rusland. Dit conflict gaat over de productie van olie. Hierdoor is de olieprijs flink gedaald. 

Het effect van dalende aandelenbeurzen en dalende rente zien we terug in een sterke daling van de dekkingsgraad van het fonds. De dekkingsgraad van het fonds is met de koersval van 9 maart 2020 onder de kritische dekkingsgraad gekomen. De kritische dekkingsgraad is de grens waarop het fonds zonder aanvullende maatregelen op basis van het beleid binnen 10 jaar weer volledig kan herstellen.

Kans op pensioenverlaging is verhoogd

Het is nog te vroeg om iets te zeggen wat de huidige daling van de dekkingsgraad voor je betekent. Duidelijk is dat door de sterk gedaalde dekkingsgraad van medio maart 2020 de kans dat het fonds de pensioenen moet verlagen aanzienlijk is verhoogd. De datum waarop beoordeeld wordt of het fonds moet korten is 31 december 2020. Ligt de dekkingsgraad per die datum onder de kritische dekkingsgraad? Dan moet het fonds de pensioenaanspraken op zo’n manier korten dat het weer boven de kritische dekkingsgraad uitkomt. Zoals gebruikelijk zullen we je informeren over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraad.

Crisisplan in werking getreden

PPF APG heeft een financieel crisisplan waarin staat hoe te handelen in crisissituaties. Door de sterk gedaalde dekkingsgraad is het plan in werking getreden. Het bestuur heeft een crisisteam gevormd dat de actuele ontwikkelingen op de financiële markten scherp in de gaten houdt. Het crisisteam bestaat onder meer uit beleggingsexperts, de risicomanager en een voorzitter van het fonds. Het crisisteam heeft onderling en met de uitvoerder regelmatig contact. Op deze manier beoordelen ze of aanpassing van bestaand beleid nodig is.

Beleggingsbeleid wordt nu nog niet aangepast

Tot op heden is er geen aanleiding om het huidige beleggingsbeleid aan te passen. De verdeling van de beleggingsportefeuille over de verschillende beleggingscategorieën wordt passend gevonden bij de huidige omgeving. 

Ook de mate van afdekking van het renterisico zal met veel aandacht gevolgd worden. Deze wordt aangepast als daar zwaarwegende redenen voor zijn. Het fonds dekt op dit moment ongeveer 1/3 van het renterisico af. Hierdoor wordt het effect van de door rentedaling zwaarder wegende verplichtingen een beetje verzacht. 

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Als je vragen hebt, kun je deze stellen aan het bestuur via contact@ppf-apg.nl.

12-03-2020