Verkiezingen PPF APG: de uitslag is bekend

Op 4 december 2017 heeft het bestuur van PPF APG bekendgemaakt welke kandidaten in de verkiezingen de meeste stemmen hebben ontvangen.

Uitgebrachte stemmen

Voor de zetels in het bestuur kregen Alwin Oerlemans (608 stemmen) en Schenly Jonis (345 stemmen) de meeste stemmen. Met deze uitkomst blijven zij vanaf 1 januari 2018 in het bestuur van PPF APG. Alwin is gekozen op het profiel ‘balansbeheer & beleggen’ en Schenly op het profiel ‘communicatie & pensioenbeleid’. Bij het verantwoordingsorgaan (VO) gingen de meeste stemmen naar Marleen Bosma-Verhaegh (682 stemmen). Zij treedt vanaf 1 januari 2018 toe tot het VO.

Opkomst verkiezingen

Dit jaar was de opkomst voor de verkiezingen voor het bestuur en VO 47%. Deze opkomst is lager dan bij de verkiezingen voor het bestuur in 2015, toen was de opkomst onder deelnemers ruim 53%. De verkiezingscommissie bedankt iedereen van harte voor het uitbrengen van hun stem en alle kandidaten voor het meedoen aan de verkiezingen.

Vragen?

Wil je meer weten over de achtergrond of uitslag van deze verkiezingen? Stuur dan een e-mail naar Jeroen Doornbosch.

04-12-2017