Nieuwe voorzitter en gekozen bestuursleden goedgekeurd door DNB

Sinds eind maart 2020 heeft PPF APG een nieuwe voorzitter en zijn alle gekozen bestuursleden goedgekeurd door DNB. Bestuurslid namens de gepensioneerden, Wim van Manen, is nu ook voorzitter. Samen met Tinka den Arend zal hij voorzitter zijn van het bestuur van PPF APG.

Pieter Kasse, Emile Toes en John Westerbrink zijn vorig jaar via de PPF APG verkiezingen voor het bestuur gekozen om toe te treden. Dit jaar zijn ze door DNB goedgekeurd. Peter Wijn is door de werkgever aangewezen als bestuurslid en is na goedkeuring van DNB ook toegetreden.

Wie is de nieuwe voorzitter?

Wim van Manen is al een aantal jaar bestuurslid namens de gepensioneerden. Voor zijn pensionering heeft hij gewerkt als arbeidsvoorwaardenspecialist en zelfstandig consultant bij veel verschillende organisaties. Daar heeft hij ruime ervaring opgedaan in het overleg met vakorganisaties, ondernemingsraden en werkgevers over Cao’s en andere arbeidsvoorwaarden waaronder ook de pensioenregeling.

Wie zijn de nieuwe bestuursleden?

We stellen de nieuw toegetreden bestuursleden kort aan jullie voor. Wil je in contact komen met een van de bestuursleden? Ga dan naar de bestuurspagina. Op de onderliggende pagina van een bestuurslid vind je meer informatie en hoe je contact met ze opneemt. 

Pieter Kasse – Bestuurslid namens de werknemers
Pieter is al ruim 25 jaar -vanuit verschillende rollen- actief in de pensioensector: als ALM-er, als actuaris en als extern adviseur in een beleggingscommissie. In zijn huidige functie adviseert hij samen met zijn ALM-team onze pensioenfondsen op het gebied van strategisch beleggingsbeleid. 

Emile Toes – Bestuurslid namens de werknemers
Emile staat vanuit zijn functie als business consultant aan de basis van alle aan pensioen gerelateerde berekeningen. Hij brengt de impact van wijzigingen in wet,- en regelgeving in kaart, en adviseert over de mogelijke oplossingsrichtingen. Hij analyseert pensioenreglementen en de wijzigingen daarop, en vertaal deze naar (onder andere) rekenregels voor het pensioensysteem. Daarnaast werkt hij samen met de afdeling Fondsbediening bij het opstellen van adviezen en is zijn afdeling (BAM- Beleid, Architectuur en Materie) betrokken bij veel strategische projecten vanuit zowel APG als onze fondsen. 

Peter Wijn – Bestuurslid namens de werkgever
Peter heeft ervaring met het beheer van breed gediversifieerde portefeuilles. Deze ervaring heeft hij opgedaan als verantwoordelijke voor de uitvoering van het reguliere allocatiebeleid en het risico-afdekkingsbeleid van pensioenfondsportefeuilles. Daarmee is hij ook dagelijks bezig met het beheer van de balans van pensioenfondsen. Ook is hij lid van het APG Investment Committee en van het comité dat oordeelt over grote beleggingsvoorstellen die door de APG organisatie worden voorbereid. 

John Westerbrink – Bestuurslid namens de gepensioneerden
Hoewel John deels met pensioen is, werkt hij nog volop als consultant in de pensioensector. Zijn specifieke kennis ligt voornamelijk op de zogenaamde niet-financiële risico’s, waaronder bestuur, management, operationele risico’s, uitbesteding risico’s, sponsor risico’s e.d. Hij heeft veel gewerkt in uitdagende werkomgevingen met vele diverse stakeholders en belanghebbenden. Daarnaast is hij goed thuis in de wereld van de sociale partners, verantwoordingsorganen en toezichthouders door de diversiteit aan opdrachten.

Afgetreden bestuursleden

In de afgelopen periode heeft PPF APG ook afscheid genomen van een aantal bestuursleden. Bestuursvoorzitter Alwin Oerlemans en bestuursleden Regina Schoutsen, Cor van Zanden en René van der Zeeuw zijn afgetreden. Regina Schoutsen is afgetreden als bestuurslid, maar toegetreden als lid van het verantwoordingsorgaan voor de gepensioneerden. 

Wij bedanken alle bestuursleden voor hun inzet.

03-04-2020