Veranderingen pensioenreglement - juli 2020

Het pensioenreglement is onlangs op 2 punten aangepast. Hieronder leggen wij uit wat deze wijzigingen voor u kunnen betekenen.

Aanpassing i.v.m. te hanteren AOW leeftijd vanaf 2025

Vanaf 2020 wordt de AOW-leeftijd minder snel verhoogd. Dit is een van de afspraken uit het pensioenakkoord. Op basis van het akkoord komt de AOW-leeftijd in 2025 uit op 67 jaar. Naar verwachting wordt de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2026 gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Eind dit jaar wordt bekendgemaakt of de AOW-leeftijd vanaf 2026 wijzigt naar 67 jaar en 3 maanden. 

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving, besloot het bestuur om de AOW-leeftijd vanaf 2025 op 67 jaar te stellen. Dat betekent dat, voor degene die vanaf 2025 de AOW-leeftijd bereikt, het fonds een AOW-leeftijd van 67 jaar hanteert. 

De AOW-leeftijd kan belangrijk zijn voor uw eventuele aanvullende pensioenproducten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je premievrije deelneming wegens arbeidsongeschiktheid. Je komt hier misschien voor in aanmerking, zolang je een WIA-uitkering ontvangt. Deze uitkering stopt als je de AOW-leeftijd bereikt. Verder is de AOW-leeftijd van belang bij de hoog/laag-constructie met een kantelmoment op de AOW-leeftijd. En kan het een rol spelen bij vervroegd pensioneren vóór de AOW-leeftijd. 

Artikel 1 van het pensioenreglement is hierop aangepast.

Aanpassing i.v.m. uitbreiding geboorteverlof

De wettelijke regels rondom (extra) geboorteverlof zijn gewijzigd. In het kort: 

  • Het geboorteverlof voor de partner (ook wel kraam- of vaderschapsverlof) is verlengd van 2 naar 5 verlofdagen met behoud van het volledige loon. De pensioenopbouw loopt dan ook door. 
  • Daarnaast is vanaf 1 juli 2020 het aanvullend geboorteverlof voor de partner ingegaan. Dit aanvullend verlof is maximaal 5 weken zonder behoud van loon. Wel heeft de partner recht op een uitkering van het UWV van 70% van het (maximum) dagloon. Het UWV betaalt deze uitkering aan de werkgever van de partner. Afhankelijk van het pensioenreglement kan de pensioenopbouw tijdens deze periode worden voortgezet. 

Het bestuur heeft besloten om net als bij onbetaald verlof en ouderschapsverlof ook pensioenopbouw mogelijk te maken tijdens het aanvullend partnerverlof. 

Artikel 25 van het pensioenreglement is hierop aangepast.

13-08-2020