Wisseling van de wacht binnen Bestuur en Verantwoordingsorgaan

Na een flink aantal wisselingen binnen het bestuur en Verantwoordingsorgaan eind maart 2020 hebben we op de valreep nog een wisseling van de wacht te melden:

Robert van Giersbergen is per 1 juli 2020 na een periode van ruim 6 jaar afgetreden als bestuurder van het Personeelspensioenfonds. Robert was bestuurder namens de werkgever. Volgende op zijn uitdiensttreding begin 2020 is hij nog enige tijd aangebleven tot het moment dat het fonds een vervanger kon benoemen. En met succes: Loes Frehen is recentelijk door DNB goedgekeurd als bestuurder namens de werkgever. Naast algemeen bestuurder vervult Loes ook de taak van Sleutelfunctiehouder(SFH)-Risk.

In het Verantwoordingsorgaan is Arjan de Zeeuw gekozen namens de werknemers. Deze positie kwam tussentijds beschikbaar door het vertrek van Loes richting het bestuur. Bij de verkiezingen in 2019 kreeg Arjan na Loes de meeste stemmen voor de zetel in het Verantwoordingsorgaan.

Met deze wisselingen zijn het bestuur en verantwoordingsorgaan weer op volle sterkte. De fondsorganen van PPF APG kennen nu volgende bemensing:

Bestuur

Naam Functie(s) naast algemeen bestuurder
Wim van Manen Werknemersvoorzitter, lid commissie Communicatie en Pensioenbeleid
Tinka den Arend Werkgeversvoorzitter, lid commissie Balansbeheer & Beleggingen
Schenly Jonis Voorzitter commissie Balansbeheer & Beleggingen
Evelien Sangers Sleutelfunctiehouder Internal Audit
Peter Wijn Lid commissie Balansbeheer & Beleggingen
Pieter Kasse Lid commissie Balansbeheer & Beleggingen, lid commissie Communicatie en Pensioenbeleid
Loes Frehen Sleutelfunctiehouder Risk
Emile Toes Voorzitter commissie Communicatie en Pensioenbeleid
John Westerbrink Lid commissie Communicatie en pensioenbeleid


Naam Namens
Patroesjka Zuurhout Werknemers
Marleen Bosma-Verhaegh Werknemers
Arjan de Zeeuw Werknemers
Natasja de Weijer Werkgevers
Gerlinde Michels Werkgevers
Regina Schoutsen Gepensioneerden
Bas van Veen Gepensioneerden

Raad van Toezicht

Ronald Heijn                          (Voorzitter)
Dick Vis                                  (specifiek aandacht voor vermogensbeheer)
Annemiek Vollenbroek         (specifiek aandacht voor communicatie en juridische zaken)

22-12-2020