Wat verandert er voor jou in 2019?

Bekijk wat er vanaf januari 2019 verandert in jouw pensioen. Op Mijn PPF APG zie je hoe hoog jouw pensioen netto is. Die bedragen zijn gebaseerd op de cijfers van 2019.
 

Er gelden nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de loonheffing en ook je netto pensioen. Meer informatie vind je op belastingdienst.nl.

De wettelijke bijdrage Zvw wordt ieder jaar aangepast. Ook als je brutopensioen niet verandert, kan je maandbedrag lager worden.

De bijdrage Zvw is in 2019 5,7% van uw bruto jaarinkomen. In 2018 was dat 5,65%. En het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 55.923. Dit was in 2018 € 54.614.

Als u in het buitenland woont, gelden andere regels. Zie hiervoor hetcak.nl/regelingen.

De bedragen van de AOW en Anw zijn aangepast. Meer informatie hierover krijg je van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De pensioenen zijn in 2019 gedeeltelijk geïndexeerd. Dat betekent dat de bruto pensioenen met 0,66% worden verhoogd. Lees hier het indexatiebesluit.