Beleggingsbeleid

PPF APG wil verantwoord beleggen op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (goed ondernemingsbestuur). We zijn ervan overtuigd dat deze manier van beleggen bijdraagt aan betere investeringsbeslissingen. Uiteraard verliezen we hierbij het financiële belang van mensen die pensioen opbouwen niet uit het oog.

De aandelenportefeuille van PPF APG verandert elke drie maanden. De aandelenportefeuille wordt pas na afloop van een kwartaal gepubliceerd.

Bekijk hier de meest recente aandelenportefeuille

Met ons beleggingsbeleid van verantwoord beleggen hebben we drie doelstellingen. We willen: 

  • Het financiële rendement verbeteren waarbij we oog houden voor de risico’s;
  • Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen;
  • Bijdragen aan de integriteit van de financiële markten.
PPF APG analyseert zowel duurzaamheidsaspecten als rendement en de langetermijnrisico’s om de doelstellingen te realiseren.

PPF APG voldoet aan de Nederlandse Stewardship Code. Hoe we dit doen staat beschreven in het Verantwoord Beleggen en Stewardship Beleid van onze vermogensbeheerder. Hierin wordt ook verwezen naar het Corporate Governance Raamwerk en het Beleid omtrent belangenverstrengeling.

Er bestaat de vrees dat de klimaatverandering gevolgen zal hebben voor de economische ontwikkeling. Daarmee raakt ze ook de investeringen van banken en pensioenfondsen. 

PPF APG wil dat overheden met een duidelijker beleid komen op het gebied van klimaatinvesteringen. Op die manier moeten financiële instellingen waaronder PPF APG grotere investeringen kunnen doen in projecten die klimaatverandering tegengaan.

PPF APG gaat met andere investeerders en beleidsmakers de dialoog aan over klimaatinvesteringen. Ook hebben we verklaringen ondertekend zoals de ‘Global Investor Statement on Climate Change’. We zijn actief betrokken geweest bij het opstellen van deze internationale verklaring.

In totaal hebben 285 grote investeerders de verklaring voor klimaatinvesteringen ondertekend. Deze is aangeboden bij de onderhandelingen over het internationaal klimaatakkoord in december 2011 in Durban (Zuid-Afrika). 

Nederlandse investeerders die hebben getekend zijn onder meer ABN AMRO, ABP, Aegon, APG, ASN, bpfBOUW, Eureko Achmea, ING groep, Kempen Capital Management, Mn Services, NIBC Bank, Pensioenfonds Vervoer, PFZW, PGGM, PPF APG, Robeco, SNS Asset Management, SPF Beheer, SPW, Syntrus Achmea en Triodos Investment Management. Samen waren deze investeerders goed voor een vermogen van ruim 14 biljoen euro.

Lees de Global Investor Statement on Climate Change (pdf).

We beleggen niet in: 

  • bedrijven die producten die volgens Nederlandse of internationale regels verboden zijn;
  • bedrijven die de afspraken van de Verenigde Naties (VN) over verantwoord ondernemen schenden;
  • tabaksbedrijven en bedrijven die kernwapens produceren of specifieke, belangrijke onderdelen daarvan;
  • staatsobligaties van landen waarvoor een VN-veiligheidsraad wapenembargo van kracht is.

Bekijk de actuele lijst met uitgesloten bedrijven en landen voor beleggingen.