Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen en verplichtingen op een bepaald moment. Hoeveel zijn onder meer onze aandelen waard en hoeveel moeten we nu en later betalen aan pensioenen. De dekkingsgraad is een graadmeter: het geeft aan of we genoeg geld hebben om je pensioen nu en later te betalen.

Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Een dekkingsgraad van 110% betekent dat we voor iedere euro die we ooit aan pensioen moeten uitbetalen, een euro en tien cent aan bezittingen hebben staan.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Sinds 2015 is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen, ook om te bepalen of er sprake is van een tekort. Daarnaast kunnen pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad als basis gebruiken bij het nemen van beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen. Tot en met 2014 keken we niet naar het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden, maar naar de dekkingsgraad in een bepaalde maand.

Maand Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
Maart 2022 126,1% 115,7%
Februari 2022 119,9% 114,4%
Januari 2022 117,4% 113,2%
December 2021 119,8% 111,9%
November 2021 113,6% 110,4%
Oktober 2021 114,9% 109,2%
September 2021 115,1% 107,5%
Augustus 2021 112,7% 105,9%
Juli 2021 110,9% 104,7%
Juni 2021 113,5% 103,3%
Mei 2021 112,0% 101,7%
April 2021 112,1% 100,1%
In de onderstaande afbeelding zie je de ontwikkeling van het vermogen en de pensioenverplichtingen in miljoenen euro’s en de dekkingsgraden.
Per 31 december Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
2021
119,8%
111,9%
2020
102,0%
96,1%
2019
107,4%
105,2%
2018
106,5%
113,1%
2017
114,6%
112,2%
2016
107,6%
101,8%
2015
107,0%
109,7%
2014
113,8%
116,8%
2013
115,0%
nvt
2012
110,0%
nvt
2011 102,7% nvt