Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen en verplichtingen op een bepaald moment. Hoeveel zijn onder meer onze aandelen waard en hoeveel moeten we nu en later betalen aan pensioenen. De dekkingsgraad is een graadmeter: het geeft aan of we genoeg geld hebben om je pensioen nu en later te betalen.

Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Een dekkingsgraad van 110% betekent dat we voor iedere euro die we ooit aan pensioen moeten uitbetalen, een euro en tien cent aan bezittingen hebben staan.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Sinds 2015 is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen, ook om te bepalen of er sprake is van een tekort. Daarnaast kunnen pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad als basis gebruiken bij het nemen van beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen. Tot en met 2014 keken we niet naar het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden, maar naar de dekkingsgraad in een bepaalde maand.

In de onderstaande afbeelding zie je de ontwikkeling van het vermogen, het totaal van te betalen pensioenen en de dekkingsgraad in miljoenen euro’s.

Ontwikkeling vermogen, verplichtingen en dekkingsgraad PPF APG februari 2020
Bekijk de (beleids)dekkingsgraden van de afgelopen maanden:
 
Maand Dekkingsgraad     Beleidsdekkingsgraad
Mei 2020 93,3% 99,6%
April 2020 91,6% 100,6%
Maart 2020* 89,9% 102,1%
Februari 2020 97,5% 103,7%
Januari 2020 103,4% 104,8%
December 2019 107,4% 105,2%
November 2019 103,6% 105,1%
Oktober 2019 102,4% 105,7%
September 2019 100,1% 106,4%
Augustus 2019 97,6% 107,6%
Juli 2019 103,3% 109,0%
Juni 2019 105,0% 110,0%
 *Aangepast
 
Per 31 december Dekkingsgraad
2019
107,4%
2018
106,5%
2017
114,6%
2016
107,6%
2015
107,0%
2014
113,8%
2013
115,0%
2012
110,0%
2011 102,7%
2010 112,3%
2009 112,8%
2008 104,9%