Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen en verplichtingen op een bepaald moment. Hoeveel zijn onder meer onze aandelen waard en hoeveel moeten we nu en later betalen aan pensioenen. De dekkingsgraad is een graadmeter: het geeft aan of we genoeg geld hebben om je pensioen nu en later te betalen.

Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Een dekkingsgraad van 110% betekent dat we voor iedere euro die we ooit aan pensioen moeten uitbetalen, een euro en tien cent aan bezittingen hebben staan.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Sinds 2015 is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen, ook om te bepalen of er sprake is van een tekort. Daarnaast kunnen pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad als basis gebruiken bij het nemen van beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen. Tot en met 2014 keken we niet naar het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden, maar naar de dekkingsgraad in een bepaalde maand.

In de onderstaande afbeelding zie je de ontwikkeling van het vermogen, het totaal van te betalen pensioenen en de dekkingsgraad in miljoenen euro’s.

 
Per einde van de maand Dekkingsgraad     Beleidsdekkingsgraad
Maart 2018
112,9%
113,4%
Februari 2018
115,2%
113,2%
Januari 2018 116,8% 112,7%
December 2017 114,5% 112,2%
November 2017 114,0% 111,6%
Oktober 2017 114,1% 110,9%
September 2017 113,8% 110,0%
Augustus 2017 111,6% 108,9%
Juli 2017 113,2% 107,9%
Juni 2017 111,8% 106,8%
Mei 2017 111,6% 105,9%
April 2017 111,1% 105,0%

* Deze (beleids)dekkingsgraden zijn bijgesteld als gevolg van definitieve kwartaalcijfers.
N.B. als het einde van de maand niet samenvalt met het einde van het jaar, is de dekkingsgraad een schatting. 
 
 
Per 31 december Dekkingsgraad 
2017 114,6%
2016 107,6%
2015 107,0%
2014 113,8%
2013 115,0%
2012 110,0%
2011 102,7%
2010 112,3%
2009 112,8%
2008 104,9%