Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen en verplichtingen op een bepaald moment. Hoeveel zijn onder meer onze aandelen waard en hoeveel moeten we nu en later betalen aan pensioenen. De dekkingsgraad is een graadmeter: het geeft aan of we genoeg geld hebben om je pensioen nu en later te betalen.

Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Een dekkingsgraad van 110% betekent dat we voor iedere euro die we ooit aan pensioen moeten uitbetalen, een euro en tien cent aan bezittingen hebben staan.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Sinds 2015 is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen, ook om te bepalen of er sprake is van een tekort. Daarnaast kunnen pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad als basis gebruiken bij het nemen van beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen. Tot en met 2014 keken we niet naar het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden, maar naar de dekkingsgraad in een bepaalde maand.
Maand Dekkingsgraad     Beleidsdekkingsgraad
Augustus 2020 98,0% 98,0%
Juli 2020 94,6% 98,0%
Juni 2020 94,2% 98,7%
Mei 2020 93,3% 99,6%
April 2020 91,6% 100,6%
Maart 2020 89,9% 102,1%
Februari 2020 97,5% 103,7%
Januari 2020 103,4% 104,8%
December 2019 107,4% 105,2%
November 2019 103,6% 105,1%
Oktober 2019 102,4% 105,7%
September 2019 100,1% 106,4%
In de onderstaande afbeelding zie je de ontwikkeling van het vermogen en de pensioenverplichtingen in miljoenen euro’s en de dekkingsgraden.
Ontwikkeling vermogen, verplichtingen en dekkingsgraad PPF APG
Per 31 december Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
2019
107,4%
105,2%
2018
106,5%
113,1%
2017
114,6%
112,2%
2016
107,6%
101,8%
2015
107,0%
109,7%
2014
113,8%
116,8%
2013
115,0%
nvt
2012
110,0%
nvt
2011 102,7% nvt
2010 112,3% nvt