Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen en verplichtingen op een bepaald moment. Hoeveel zijn onder meer onze aandelen waard en hoeveel moeten we nu en later betalen aan pensioenen. De dekkingsgraad is een graadmeter: het geeft aan of we genoeg geld hebben om je pensioen nu en later te betalen.

Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Een dekkingsgraad van 110% betekent dat we voor iedere euro die we ooit aan pensioen moeten uitbetalen, een euro en tien cent aan bezittingen hebben staan.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Sinds 2015 is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen, ook om te bepalen of er sprake is van een tekort. Daarnaast kunnen pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad als basis gebruiken bij het nemen van beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen. Tot en met 2014 keken we niet naar het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden, maar naar de dekkingsgraad in een bepaalde maand.

In de onderstaande afbeelding zie je de ontwikkeling van het vermogen, het totaal van te betalen pensioenen en de dekkingsgraad in miljoenen euro’s.

Bekijk de (beleids)dekkingsgraden van de afgelopen maanden:
 
Maand Dekkingsgraad     Beleidsdekkingsgraad
September 2018 114,9% 114,4%
Augustus 2018 114,1% 114,3%
Juli 2018  114,7%  114,1%  
Juni 2018  113,3%  114,0%
Mei 2018  114,0%  113,8% 
April 2018  114,0% 113,6%
Maart 2018  112,9% 113,4% 
Februari 2018  115,2%  113,2% 
Januari 2018 116,8% 112,7%
December 2017* 114,6% 112,2%
November 2017 114,0% 111,6%
Oktober 2017 114,1% 110,9%
 
* Aangepast aan de hand van jaarwerk 
 
Per 31 december Dekkingsgraad
2017
114,6%
2016
107,6%
2015
107,0%
2014
113,8%
2013
115,0%
2012
110,0%
2011 102,7%
2010 112,3%
2009 112,8%
2008 104,9%