Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen en verplichtingen op een bepaald moment. Hoeveel zijn onder meer onze aandelen waard en hoeveel moeten we nu en later betalen aan pensioenen. De dekkingsgraad is een graadmeter: het geeft aan of we genoeg geld hebben om je pensioen nu en later te betalen.

Wat betekent bijvoorbeeld een dekkingsgraad van 100%?

Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Een dekkingsgraad van 105% betekent dat we voor iedere euro die we ooit aan pensioen moeten uitbetalen, 1 euro en 5 cent aan bezittingen hebben staan.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. Sinds 2015 is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beoordelen van de financiële positie van pensioenfondsen, ook om te bepalen of er sprake is van een tekort. 

Daarnaast kunnen pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad als basis gebruiken bij het nemen van beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen. 

Tot en met 2014 keken we niet naar het gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden, maar naar de dekkingsgraad in een bepaalde maand.

Maand Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
April 2023 120,7% 125,6%
Maart 2023 120,0% 126,5%
Februari 2023 121,6% 127,0%
Januari 2023 119,0% 126,8%
December 2022 118,9% 126,7%
November 2022 130,6% 126,8%
Oktober 2022 131,2% 125,4%
September 2022 128,7% 124,0%
Augustus 2022 131,1% 122,9%
Juli 2022 126,0% 121,3%
Juni 2022 127,6% 120,1%
Mei 2022 132,2% 118,9%
In de onderstaande afbeelding zie je de ontwikkeling van het vermogen en de pensioenverplichtingen in miljoenen euro’s en de dekkingsgraden.
Jaar (31 december) Dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
2022
118,9%
126,7%
2021
119,8%
111,9%
2020
102,0%
96,1%
2019
107,4%
105,2%
2018
106,5%
113,1%
2017
114,6%
112,2%
2016
107,6%
101,8%
2015
107,0%
109,7%
2014
113,8%
116,8%
2013
115,0%
nvt
2012
110,0%
nvt
2011 102,7% nvt