Financieel crisisplan (Abtn)

PPF APG heeft een Actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn) opgesteld. De Pensioenwet verplicht ons dit te doen. Op de Abtn hebben we ons beleid gebaseerd.

Bekijk de Abtn die we hebben vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 juni 2017. De Abtn bevat onder meer een Financieel crisisplan, Risicobeleid en Verklaring inzake beleggingsbeginselen.
In het Financieel crisisplan beschrijft PPF APG welke maatregelen er volgen als we niet aan het minimaal vereist eigen vermogen kunnen voldoen of als die situatie dreigt. Er is ook een verkorte versie van het Financieel crisisplan.