Financieel crisisplan (Abtn)

PPF APG heeft een Actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn) opgesteld. De Pensioenwet verplicht ons dit te doen. Op de Abtn hebben we ons beleid gebaseerd.

Bekijk de Abtn die we hebben vastgesteld op 26 april 2018. De Abtn bevat onder meer een Financieel crisisplan, Risicobeleid en Verklaring inzake beleggingsbeginselen.
In het Financieel crisisplan beschrijft PPF APG welke maatregelen er volgen als we niet aan het minimaal vereist eigen vermogen kunnen voldoen of als die situatie dreigt.
Het risicobeleid van PPF APG is vastgelegd in het Risicohandboek van 2018.
In de Onderbouwing van (strategisch) beleggingsbeleid is vastgelegd dat het strategische beleggingsbeleid 2018-2020 en het Beleggingsplan 2018 passen binnen de prudent person regel. Lees voor nettopensioen de Onderbouwing van (strategisch) beleggingsbeleid nettopensioen.