Financieel crisisplan (Abtn)

PPF APG heeft een Actuariële en bedrijfstechnische nota (Abtn) opgesteld. De Pensioenwet verplicht ons dit te doen. Op de Abtn hebben we ons beleid gebaseerd.

Bekijk de Abtn die we hebben vastgesteld op 14 mei 2020.

De Abtn bevat ook een Financieel crisisplan, Risicobeleid, een Verklaring inzake beleggingsbeginselen en een Onderbouwing van (strategisch) beleggingsbeleid. Deze documenten vind je hieronder.
In het Financieel crisisplan beschrijft PPF APG wanneer er sprake is van een crisissituatie. Ook worden maatregelen beschreven die genomen kunnen worden in een dergelijke situatie.
Het risicobeleid van PPF APG is vastgelegd in het Risicohandboek van 2018.
In de Onderbouwing van (strategisch) beleggingsbeleid is vastgesteld dat het strategische beleggingsbeleid 2018-2020 en het Beleggingsplan 2020 passen binnen de prudent person regel. Over het beleggingsbeleid nettopensioen lees je in de Onderbouwing van (strategisch) beleggingsbeleid nettopensioen.