Cor van Zanden

Cor van Zanden is sinds 1 januari 2008 bestuurslid namens de werknemers. In november 2015 is hij herkozen als bestuurslid. Cor vind het belangrijk de belangen van alle verschillende groepen (zoals deelnemers, gepensioneerden en de werkgever) te behartigen. Op deze pagina stelt hij zich graag aan jou voor.

Ik ben al geruime tijd werkzaam bij APG Pensioenbeheer, momenteel als portfoliomanager Lifetime. Binnen de portfolio voeren we in samenhang alle changes door die voor pensioenfondsen van belang zijn op het gebied van pensioenuitvoering. Vanuit mijn functies breng ik ruime ervaring in met het in- en uitvoeren van pensioenregelingen en de wijze waarop je hierin veranderingen aanbrengt.
Ik houd me binnen PPF APG bezig met de beleidsgebieden: besturen van een organisatie, financiƫn (vermogensbeheer) en risicobeleid.
De wijze van vermogensbeheer en risicobeleid bepalen voor een groot deel de mate waarin een pensioenfonds, nu en in de toekomst, kan voorzien in een waardevast pensioen voor haar deelnemers. Van belang hierbij vind ik dat ik als bestuurslid de belangen van de verschillende groepen (deelnemers, slapers, pensioengerechtigden en de werkgever) evenwichtig afweeg en gemotiveerd aangeef waarom bepaalde beleidskeuzen gemaakt worden of zijn.