John Westerbrink

John Westerbrink is sinds 1 januari 2020 bestuurslid van PPF APG namens de pensioengerechtigden. Op deze pagina stelt hij zich graag aan jou voor.

Hoewel deels met pensioen werk ik nog volop als consultant in de pensioensector. Mijn specifieke kennis ligt voornamelijk op de zogenaamde niet-financiële risico’s, waaronder bestuur, management, operationele risico’s, uitbesteding risico’s, sponsor risico’s e.d. 

Ik heb veel gewerkt in uitdagende werkomgevingen met vele diverse stakeholders en belanghebbenden. Ik ben goed thuis in de wereld van de sociale partners, verantwoordingsorganen en toezichthouders door de diversiteit aan opdrachten.

Binnen het bestuur van PPF APG ga ik mij bezig houden met de communicatie en het pensioenbeleid van het fonds.

Als gepensioneerde van PPF APG ben ik uiteraard zeer geïnteresseerd in het wel en wee van ons Pensioenfonds. Daarbij vind ik het belangrijk dat pensioenen voor alle deelnemers en gepensioneerden goed beheerd worden. 

Dat beheer gaat niet vanzelf, dat is veel werk. Hiervoor wil ik mij inzetten binnen een coöperatief bestuur en maak dan ook graag tijd daar voor beschikbaar.