Regina Schoutsen

Regina Schoutsen is sinds 2 februari 2016 bestuurslid van PPF APG namens de pensioengerechtigden. Met name de maatschappelijke relevantie van onder andere het pensioen- en premiebeleid spreekt haar enorm aan. Op deze pagina stelt zij zich graag aan jou voor.

Vanaf 1985 tot heden heb ik diverse functies uitgeoefend op het pensioengebied. Van inhoudelijk eindverantwoordelijke van nieuwbouw van de pensioenadministratie tot de (actuariële) advisering van het bestuur van bpfBOUW en de bij dit fonds aangesloten cao-partijen.
Binnen het bestuur van PPF APG houd ik me bezig met het pensioen- en premiebeleid en het (integraal) risicobeleid.
Met name de maatschappelijke relevantie van deze beleidsterreinen spreekt me enorm aan.
 
De pensioendialoog die nu op overheidsniveau gevoerd wordt, stelt het fonds de komende jaren voor belangrijke afwegingen en beslissingen die de genoemde beleidsterreinen volop raken. Mijn financiële expertise kan een sterke toegevoegde waarde bieden in het evenwichtig afwegen van belangen die spelen bij dit besluitvormingsproces.