Robert van Giersbergen

Robert van Giersbergen is sinds 13 februari 2014 bestuurslid namens de werkgever. Hij ziet het als een belangrijke uitdaging om de veranderingen in het pensioensysteem goed te communiceren naar de deelnemers en werkgevers. Op deze pagina stelt hij zich graag aan jou voor.

Na mijn studie econometrie en actuariaat ben ik in 1996 begonnen als actuaris bij Mn Services. In 1999 ben ik manager beleid bij Mn Services geworden en in 2001 ben ik overgestapt naar het bestuursbureau van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Daar ben ik tot oktober 2006 intern actuaris van PMT en manager pensioenbeleid geweest. In die jaren heb ik me bezig gehouden met jaarwerken, ALM-studies, beleidsvoorbereiding op pensioengebied, beroepschriften en was ik secretaris van de Commissie Pensioenen van PMT.
 
Per oktober 2006 ben ik overgestapt naar ABP en was ik op de afdeling Product, Research en Ontwikkeling manager actuariaat en adviseur van de Pensioenkamer. Van 2011 tot 2018 heb ik leiding gegeven aan de afdeling Bestuursadvisering van APG. Sinds juni 2018 ben ik kwartiermaker Quality Assurance bij APG. Quality Assurance ondersteunt de uitvoering bij het risicomanagement.
 
Ik ben per 1 februari 2020 uit dienst bij APG.
Ik houd me binnen PPF APG bezig met de beleidsgebieden: pensioenbeleid, communicatie, beleggingsbeleid en risicomanagement.
Het beleid van pensioenfondsen is continu aan verandering onderhevig. De wetgeving verandert onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en economische omstandigheden in hoog tempo. Ook voor de komende jaren ligt er weer het nodige in het verschiet met bijvoorbeeld de aangekondigde afschaffing van de doorsneesystematiek. Daarnaast ligt er een belangrijke uitdaging om het pensioensysteem en de veranderingen goed te communiceren naar de deelnemers en werkgevers.