Stel je verkiesbaar

Van 25 mei tot en met 6 juni 2021 zijn de verkiezingen voor de zetels in het bestuur en het verantwoordingsorgaan.

Wil jij meebeslissen over het beleid van jouw pensioenfonds? Je stelt jezelf verkiesbaar in 4 stappen.
 • In het bestuur is er 1 zetel namens actieve deelnemers beschikbaar en 1 zetel namens pensioengerechtigden
 • In het verantwoordingsorgaan is er 1 zetel beschikbaar voor actieve deelnemers en 1 zetel voor pensioengerechtigden

Verkiesbaar voor beide zetels

Je kan je verkiesbaar stellen voor een bestuurszetel en voor een zetel in het verantwoordingsorgaan. Word je voor beide verkozen? Dan mag je zelf aangeven welke zetel je gaat bezetten. De andere zetel wordt dan ingenomen door de eerstvolgende in de betreffende verkiezingsuitslag.

Voor de functies in het bestuur en het verantwoordingsorgaan zijn profielschetsen beschikbaar: profielschets bestuur en profielschets VO. Daarin lees je waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een zetel.

Als kandidaat moet je kunnen aangeven dat je gesteund wordt door kiesgerechtigden. Dit betekent dat je handtekeningen nodig hebt van 10 kiesgerechtigden. Verzamel de handtekeningen op het kandidaatstellingsformulier deelnemers of kandidaatstellingsformulier pensioengerechtigden.

In plaats van fysieke handtekeningen mag je ook digitale steunbetuigingen meesturen, bijvoorbeeld een e-mail waarin een kiesgerechtigde vermeldt dat hij je steunt. In de digitale steunbetuiging moet in ieder geval vermeld worden:

 • De naam van de kandidaat die gesteund wordt
 • De naam van de kiesgerechtigde
 • De geboortedatum van de kiesgerechtigde

Stel je kandidaat voor het bestuur en het verantwoordingsorgaan. Stuur uiterlijk 30 april 2021 een e-mail naar verkiezingen@ppf-apg.nl. Voeg deze bijlagen toe:

 • Een volledig ingevuld kandidaatstellingsformulier.
 • Je CV.
 • Een motivatie van maximaal 100 woorden. Vertel daarin iets over jezelf, waarom je verkozen wilt worden en wat je toegevoegde waarde is. Vermeld ook voor welk profiel je je kandidaat stelt.
 • Een quote van maximaal 25 tekens. We gebruiken deze quote bij de profielen van kandidaten op de website.
 • Een pasfoto waarop alleen je gezicht zichtbaar is. We gebruiken deze foto bij de profielen van kandidaten op de website.
 • De 10 handtekeningen / digitale steunbetuigingen van kiesgerechtigden.
Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging. Aanmeldingen na deze datum nemen we niet meer in behandeling.

Vervolgstappen

 • Is je aanmelding compleet? Dan beoordeelt een verkiezingscommissie of je voldoet aan het profiel. Is dat het geval, dan word je op de kieslijst geplaatst. Je ontvangt hierover van ons bericht. Wanneer je niet op de kieslijst wordt geplaatst, ontvang je van ons een gemotiveerde afwijzing.