Stel je kandidaat

In het bestuur komen 4 zetels vrij, in het verantwoordingsorgaan 2 zetels. Binnenkort maken we de kandidaten bekend. Het is niet meer mogelijk je aan te melden als kandidaat.  

We hebben een functieprofiel voor bestuurders en een functieprofiel voor een VO-lid. Bekijk de functieprofielen

Bij zowel het bestuur als het verantwoordingsorgaan (VO) komen zetels beschikbaar:

  • 4 bestuurszetels (2 namens deelnemers en 2 namens gepensioneerden) 
  • 2 zetels in het VO (1 voor deelnemers en 1 voor gepensioneerden) 

Verkiesbaar voor beide zetels
Je kan je verkiesbaar stellen voor een bestuurszetel en voor een zetel in het verantwoordingsorgaan. Word je voor beide verkozen? Dan mag je zelf aangeven welke zetel je gaat bezetten. De andere zetel wordt dan ingenomen door de eerstvolgende in de betreffende verkiezingsuitslag.

Als kandidaat moet je kunnen aantonen dat je gesteund wordt door 10 kiesgerechtigden. Vul hiervoor het formulier kandidaatstelling in. Dit kan direct digitaal of je kunt het eerst uitprinten. Dit laatste is altijd nodig als je handtekeningen vraagt aan kiesgerechtigden. In plaats van fysieke handtekeningen kun je ook digitale steunbetuigingen meesturen met het formulier. Bijvoorbeeld een e-mail waarin een kiesgerechtigde vermeldt dat hij je steunt. In de digitale steunbetuiging moet in ieder geval vermeld worden:
 

  • De naam van de kandidaat die gesteund wordt
  • De naam van de kiesgerechtigde
  • De geboortedatum van de kiesgerechtigde

Heb je een vraag over de kandidaatstelling? Neem dan contact op via verkiezingen@ppf-apg.nl.

Heb je steun van 10 kiesgerechtigden? Stuur ons dan voor 1 oktober via e-mail:

  • Het ingevulde formulier kandidaatstelling met digitale steunbetuigingen van kiesgerechtigden (alleen als ze geen handtekening zetten op het formulier)
  • Een motivatie van maximaal 100 woorden. Vertel daarin iets over jezelf, waarom je verkozen wilt worden en wat je toegevoegde waarde is. Vermeld ook voor welke zetel(s) je je kandidaat stelt. Stel je je kandidaat voor het bestuur? Geef dan ook aan welk commissieprofiel je voorkeur heeft: communicatie en pensioenbeleid, balansbeheer en beleggingen of uitbesteding en financiën. 
  • Een quote van maximaal 25 tekens. We gebruiken deze quote bij de profielen van kandidaten op de website.
  • Een pasfoto waarop alleen je gezicht zichtbaar is. We gebruiken deze foto bij de profielen van kandidaten op de website.
  • Je CV

Stuur deze naar verkiezingen@ppf-apg.nl. Je krijgt daarna van ons een ontvangstbevestiging. Aanmeldingen na 1 oktober 2023 kunnen we niet meer in behandeling nemen.

Vervolgstappen
Is je aanmelding compleet? Dan beoordeelt de verkiezingscommissie of je voldoet aan het profiel. Is dat het geval, dan word je op de kieslijst geplaatst. Je ontvangt hierover van ons bericht. In aanloop naar de verkiezingen ontvang je meer informatie over hoe het stemmen gaat en op welke kandidaten kan worden gestemd. Wanneer je niet op de kieslijst wordt geplaatst, ontvang je van ons een gemotiveerde afwijzing.

Heb je een vraag over de kandidaatstelling?
Neem dan contact op via verkiezingen@ppf-apg.nl.

Verkiezingen

Je kon je tot 1 oktober aanmelden als kandidaat. Hoe gaat het daarna verder? 

16 oktober 2023 – bekendmaking kandidaten;
1 november 2023 – start stemmen;
14 november 2023 – einde stemperiode;
17 november 2023 – bekendmaking voorlopige uitslag;
24 november 2023 – bekendmaking definitieve uitslag;

Heb je een vraag over de verkiezingen? Neem dan contact op via verkiezingen@ppf-apg.nl.