Verkiezingen 2021

In het verantwoordingsorgaan (VO) en het bestuur van PPF APG komen meerdere zetels beschikbaar. Jij bepaalt wie er meepraat over jouw pensioen.

Er zijn verschillende zetels beschikbaar in het bestuur en verantwoordingsorgaan. We zoeken:

Bestuur

  • 1 bestuurslid namens actieve deelnemers
  • 1 bestuurslid namens pensioengerechtigden

Verantwoordingsorgaan

  • 1 lid namens actieve deelnemers
  • 1 lid namens pensioengerechtigden

Van 25 mei tot en met 6 juni 2021 kun je stemmen voor de nieuwe bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan van PPF APG. De procedure verloopt als volgt:

  • 30 april 2021 – sluitingsdatum aanmelden kandidaten;
  • 10 mei 2021 – bekendmaking kandidaten;
  • 25 mei 2021 – start stemperiode;
  • 6 juni 2021 – einde stemperiode;
  • 10 juni 2021 – bekendmaking voorlopige uitslag;
  • 17 juni 2021 – bekendmaking definitieve uitslag;
Heb je een vraag over de verkiezingen? Neem dan contact op via verkiezingen@ppf-apg.nl.