Het nieuwe pensioenstelsel

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Iedereen die nu pensioen opbouwt of al pensioen ontvangt, krijgt hiermee te maken. Het pensioenstelsel verandert zodat het beter aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op de financiële markten. Het nieuwe pensioenstelsel gaat uiterlijk op 1 januari 2027 in. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en beantwoorden we de meestgestelde vragen.

Het nieuwe pensioenstelsel zorgt ervoor dat we met elkaar pensioen opbouwen op een manier die past bij de huidige tijd. Werknemers werken niet meer 40 jaar voor dezelfde werkgever, maar wisselen regelmatig van baan. Of gaan werken als zelfstandige. Bovendien zijn pensioenen erg afhankelijk van de rente, waardoor het verhogen van pensioenen niet altijd kan. De overheid en de sociale partners van APG hebben daarom een nieuw pensioenstelsel uitgewerkt. Dit nieuwe stelsel gaat uiterlijk in 2027 in, en geldt voor alle pensioenfondsen.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. 

Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hierop aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.

Straks zijn er 2 soorten pensioencontracten. Beide contracten zijn zogenoemde premieovereenkomsten. Pensioenfondsen beleggen deze pensioenpremies. De hoogte van het pensioen hangt af van de beleggingsresultaten. In het ene contract is meer keuzevrijheid voor de deelnemers, in het andere contract kunnen meer risico’s gedeeld worden.

De sociale partners van PPF APG (werkgevers- en werknemersorganisaties) kiezen samen met PPF APG het contract dat het beste bij de deelnemers past.

In het huidige stelsel zijn pensioencontracten uitkeringsovereenkomsten: de uitkering is het uitgangspunt. Op basis van de uitkering wordt berekend hoe hoog de premie moet zijn. 

Straks is de premie het uitgangspunt. Nog een belangrijk verschil is dat het pensioen persoonlijker wordt. Deelnemers kunnen straks zien hoe hun eigen pensioenpot eruitziet.

Pensioenen gaan meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, gaan de pensioenen omhoog. Maar als het minder gaat met de economie, zie je dat ook terug in het pensioen.

Op dit moment wordt er een nieuwe pensioenwet gemaakt. Dit wetsvoorstel gaat begin 2022 naar de Tweede Kamer. Dan is het openbaar en wordt duidelijk hoe de nieuwe regels er precies uitzien. 

Het nieuwe pensioenstelsel gaat uiterlijk op 1 januari 2027 in. De meeste pensioenfondsen willen al eerder met de nieuwe regels gaan werken. Zij zijn zich hier nu op aan het voorbereiden. 

De verwachting is dat de meeste pensioenfondsen op 1 januari 2026 al werken volgens het nieuwe stelsel. PPF APG onderzoekt de mogelijkheden om op 1 januari 2025 over te gaan. 

De nieuwe regels betekenen niet dat alles gaat veranderen. Veel regels blijven namelijk hetzelfde: we blijven samen pensioen opbouwen en risico’s delen. Wie met pensioen gaat, blijft zijn leven lang pensioen ontvangen. Je bouwt automatisch pensioen op door samen met jouw werkgever premie te betalen.

Het 1e contract, waarin mensen meer risico's delen, lijkt het meest op het pensioen zoals we dit kennen. Het 2e contract biedt meer keuzemogelijkheden.

Dit hangt erg af van de persoonlijke situatie en het pensioenreglement waaronder iemand valt. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn en iedere situatie dus uniek is, verwachten experts dat de gemiddelde Nederlander er in het nieuwe stelsel iets op vooruit gaat.