Jouw pensioenopbouw

Je bouwt ieder jaar een deel van je pensioen op door premie te betalen. Je betaalt pensioenpremie over je bruto jaarinkomen, inclusief een eventuele persoonlijke toeslag. Ook behoren bijvoorbeeld vakantietoeslag en een eventuele bonus tot je inkomen.

Bij PPF APG bouw je de volgende pensioenen op:
De pensioenregeling van PPF APG is een ‘middelloonregeling’. Dat betekent dat je elk jaar pensioen opbouwt over je bruto-inkomen van dat jaar. Je totale pensioenopbouw is dus een gemiddelde van al je jaarinkomens.
Je bouwt niet over je gehele bruto-inkomen pensioen op. Dat komt omdat PPF APG rekening houdt met de AOW-uitkering die je later van de overheid ontvangt. Het deel van je inkomen waarover je geen pensioen opbouwt (en dus ook geen pensioenpremie over betaalt) heet ‘franchise’. 
Over je bruto-inkomen min de franchise bouw je jaarlijks 1,738% pensioen op. In 2018 is het franchisebedrag € 13.344,-. Het bestuur van PPF APG beoordeelt jaarlijks de hoogte van het franchisebedrag.
Over het algemeen wordt geld ieder jaar een klein beetje minder waard. Je kan met hetzelfde bedrag, minder kopen. Dit heet ‘inflatie’. 
Daarom probeert PPF APG ieder jaar je pensioen te indexeren. Dat wil zeggen dat je opgebouwde pensioen wordt verhoogd met de algemene loonontwikkeling van APG. 
PPF APG kan en mag alleen indexeren als de financiële situatie van PPF APG goed is. Hiervoor zijn regels opgesteld. 
Zodra je uit dienst gaat, stopt ook je pensioenopbouw bij PPF APG. 
Zolang je nog niet aangesloten bent bij een andere pensioenuitvoerder, kan je onder voorwaarden je pensioenopbouw bij PPF APG nog maximaal vrijwillig 3 jaar voortzetten. 
 
Zodra je bent aangesloten bij nieuwe pensioenuitvoerder, kan je je opgebouwde PPG APG-pensioen overdragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder waardeoverdracht. Je kan er ook voor kiezen om je opgebouwde pensioen te laten staan bij PPF APG. Dit kan in sommige gevallen gunstig zijn. Laat je daarom altijd goed informeren over waardeoverdracht.
Als je na een relatief korte werkperiode uit dienst bent gegaan, dan heb je weinig pensioen opgebouwd. Twee jaar nadat je uit dienst bent gegaan, heeft PPF APG het recht om je pensioenaanspraken af te kopen wanneer deze onder de wettelijke afkoopgrens liggen. Wil je hierover meer weten, neem dan contact op.
Let op! Vanaf 1 januari 2019 wijzigen de regels met betrekking tot de afkoop van kleine pensioenen.
Als je minder gaat werken, dan bouw je minder pensioen op bij PPF APG. Je kan er voor kiezen om het verschil in pensioenopbouw bij te verzekeren. Dit kan maximaal 3 jaar. Neem je onbetaald verlof op, dan blijf je in die periode verplicht pensioen sparen. Je werkgever betaalt de eerste drie maanden van je verlof je volledige pensioenpremie. 
De prepensioenregeling bestond tot 1 januari 2006. Heb je prepensioen opgebouwd, dan is dit op 1 januari 2015 omgezet naar je ouderdomspensioen.