UPO-toelichting

In deze toelichting staat meer informatie over het uniform pensioenoverzicht (UPO) dat je van ons hebt ontvangen.

Jouw jaarlijkse uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft je inzicht:

 • in je pensioenopbouw tot en met 31 december 2017;
 • in wat je krijgt als je arbeidsongeschikt wordt;
 • in wat jouw partner of kinderen krijgen als je overlijdt.

Bewaar het overzicht dus goed, zo houd je een helder overzicht van jouw pensioen.

persoonlijke gegevens
Jouw pensioenoverzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van jou hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

Je partner

Als je partner bij ons bekend is, staan zijn gegevens in je pensioenoverzicht. Staan zijn gegevens niet op jouw overzicht? Op de pagina partnerpensioen staat hoe je jouw partner kunt aanmelden.

Je pensioengegevens

Op je pensioenoverzicht zie je ons pensioenfonds en de naam van de pensioenregeling waar je aan deelneemt. Ook zie je de eerste dag waarop je bent begonnen met pensioen opbouwen bij ons. Lees meer over wat je krijgt in onze pensioenregeling. Bekijk wat je verder ziet:

 • Jouw salaris dat meetelt voor jouw pensioenregeling.
  Dit is het deel van jouw bruto jaarsalaris dat meetelt voor je pensioen, ook wel je ‘pensioengevend salaris’. Hier staat het salaris dat je zou verdienen bij een voltijd dienstverband van 40 uur. In het pensioenreglement staat welk deel van jouw salaris meetelt voor je pensioenopbouw.
 • Je bouwt geen pensioen op over een deel van je salaris.
  Dit bedrag heet franchise. Bekijk meer informatie over franchise
 • Salaris waarover je wel pensioen opbouwt.
  Dit is het deel van je bruto jaarsalaris dat meetelt voor je pensioenopbouw. Bedraagt je salaris in 2018 meer dan €105,075? Boven deze salarisgrens bouw je geen pensioen op. Jouw pensioenopbouw is op dit bedrag gebaseerd.
 • Percentage jaarlijkse pensioenopbouw.
  Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat je per jaar aan pensioen opbouwt. Lees meer over dit opbouwpercentage.
 • Percentage dat je werkt in verhouding tot een volledig dienstverband.
  Dit laat zien of je deeltijd of voltijd werkt. Vul je jouw pensioenopbouw op vrijwillige basis aan? Dan is dit hier ook in meegenomen.
ouderdomspensioen

Opgebouwd pensioen

Op je pensioenoverzicht zie je het bedrag staan dat je tot en met 31 december 2017 hebt opgebouwd bij ons. Dit is het brutobedrag dat je per jaar krijgt vanaf 67 jaar zolang als je leeft. Blijf je in deze baan werken? Dan bouw je ook na 31 december 2017 pensioen bij ons op. In het overzicht zie je het bedrag dat je vanaf 67 jaar ontvangt, als er niets in je situatie verandert. Bekijk meer informatie over ouderdomspensioen.

Je pensioen en je eventuele ex-partner

Zijn er afspraken over de verdeling van je pensioen met je ex-partner? Heb je dit aan ons doorgegeven vóór 31 december 2017 en heb je hier een bevestiging van ontvangen? Dan staat op het overzicht de bevestiging dat je partner een deel van jouw pensioen ontvangt. Wil je weten hoeveel jouw ex-partner ontvangt? Ga dan naar Mijn PPF-APG. Bekijk meer informatie over uit elkaar gaan.

Voorwaardelijk pensioen

Op je overzicht staat het bedrag dat je aan voorwaardelijk pensioen van ons ontvangt. Dit bedrag is opgenomen in het bedrag dat je vanaf 67 jaar ontvangt, als er niets in je situatie verandert. Meer informatie over je voorwaardelijk pensioen.

Jouw AOW-leeftijd

Wil je weten wat jouw AOW-leeftijd is? Kijk dan op Mijn PPF of op de website van de Sociale Verzekerings Bank.
partner_en_wezenpensioen_opbouw
Als je overlijdt, dan kunnen je eventuele partner en kinderen een nabestaandenpensioen ontvangen.

Partner

Op je pensioenoverzicht zie je het bedrag staan dat je partner ontvangt als je overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Bekijk meer informatie over het partnerpensioen.

Kinderen

Als je overlijdt, hebben je kinderen recht op een wezenpensioen. Dit is automatisch geregeld. Het maakt geen verschil of je kinderen je eigen kinderen zijn, je pleeg- of stiefkinderen. Lees meer over wezenpensioen.
arbeidsongeschiktheidspensioen

Premievrije pensioenopbouw

Als je arbeidsongeschikt wordt, dan is het mogelijk dat je pensioenopbouw doorloopt. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Bekijk de voorwaarden. Als je recht hebt op een invaliditeitspensioen, dan staat op je pensioenoverzicht wat je ontvangt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als je arbeidsongeschikt bent, heb je mogelijk recht op een invaliditeitspensioen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Voldoe je aan de voorwaarden, dan zie je op je pensioenoverzicht de hoogte van dit bedrag staan. De hoogte van deze uitkering hangt onder andere af van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent verklaard. Bekijk welke factoren nog meer mee spelen.
uitkeringszekerheid_risico
De hoogte van jouw pensioen staat niet vast. Bekijk hoe zeker jouw pensioen is en wat de risico’s van je pensioen zijn.

Toeslagverlening

Wij proberen jouw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen. Dit noemen we ‘toeslagverlening’ of ‘indexatie’. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Per jaar beoordeelt PPF APG of jouw pensioen wordt verhoogd. Je opgebouwde pensioen is in 2017 niet verhoogd. 

Lees meer over toeslagverlening.

factor a
Wil je weten hoeveel fiscale ruimte je hebt om je pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heb je het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei nodig, de factor A. Het bedrag op het pensioenoverzicht heb je nodig voor jouw belastingaangifte. Heb je meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet je de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wil je een berekening maken van jouw fiscale ruimte? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst.
samenwonen_trouwen

Sommige gebeurtenissen in je leven hebben invloed op je pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en je overlijden. Wat de invloed daarvan is, zie je terug op je pensioenoverzicht. Ook gebeurtenissen als trouwen, samenwonen of een verandering van baan hebben gevolgen voor je pensioen. Lees meer over de gevolgen voor je pensioen als jouw situatie verandert.

vragen
Je kunt bellen met ons klantteam op 020 583 59 15. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur en helpen je graag.