Inkooptarief Nettopensioen

Neem je deel aan de nettopensioenregeling? Als je met pensioen gaat of stopt met pensioen opbouwen bij PPF APG, dan koopt PPF APG een nettopensioenuitkering voor je in. Je koopt de uitkering met het beleggingskapitaal dat je bij ons hebt opgebouwd.

Tarief inkoop ouderdoms-, partner-, en wezenpensioen per leeftijd 2e kwartaal 2022

Leeftijd Tarief Leeftijd Tarief
15 20,2234 42 25,2520
16 20,4209 43 25,4075
17 20,6181 44 25,5597
18 20,8155 45 25,7075
19 21,0122 46 25,8514
20 21,2086 47 25,9907
21 21,4046 48 26,1272
22 21,6005 49 26,2630
23 21,7961 50 26,3976
24 21,9911 51 26,5321
25 22,1853 52 26,6661
26 22,3788 53 26,8016
27 22,5719 54 26,9409
28 22,7642 55 27,0839
29 22,9552 56 27,2311
30 23,1448 57 27,3828
31 23,3333 58 27,5419
32 23,5199 59 27,7090
33 23,7046 60 27,8832
34 23,8877 61 28,0639
35 24,0683 62 28,2506
36 24,2464 63 28,4434
37 24,4216 64 28,6422
38 24,5942 65 28,8477
39 24,7639 66 29,0601
40 24,9303 67 29,2760
41 25,0930

Dit overzicht vervangt de tabel met het inkooptarief over het eerste kwartaal van 2022 dat is gepubliceerd in het Flexpensioenreglement – Bijlage Nettopensioen 2020. 


Zo leest u de tabel 
Deel het kapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.

Stel je hebt een beleggingskapitaal van € 45.000 opgebouwd in de nettopensioenregeling. Je bent 67 jaar en gaat op 1 november met pensioen. De uitkering van je nettopensioen is dan € 45.000 / 29,2760 = € 1.537,09 netto per jaar. Dit bedrag krijg je ieder jaar, zolang je leeft. Dit bedrag komt bovenop je pensioen uit de basisregeling van PPF APG. Het partnerpensioen is circa 75% van het ouderdomspensioen.
Stop je met pensioen opbouwen in de basisregeling van PPF APG? Ook dan zetten we je beleggingskapitaal om in pensioenaanspraken. Dat bedrag berekenen we ook op basis van de tarieven in deze tabel. We zetten het nettopensioen voor je apart. Je krijgt het als je de pensioenleeftijd bereikt.