Inkooptarief Nettopensioen

Neem je deel aan de nettopensioenregeling? Als je met pensioen gaat of stopt met pensioen opbouwen bij PPF APG, dan koopt PPF APG een nettopensioenuitkering voor je in. Je koopt de uitkering met het beleggingskapitaal dat je bij ons hebt opgebouwd.

Tarief inkoop ouderdoms-, partner-, en wezenpensioen per leeftijd 2e kwartaal 2023

Leeftijd Tarief Leeftijd Tarief
15 10,8473 42 14,7341
16 10,9757 43 14,9081
17 11,1047 44 15,0869
18 11,2347 45 15,2705
19 11,3656 46 15,4589
20 11,4969 47 15,6530
21 11,6290 48 15,8537
22 11,7619 49 16,0640
23 11,8958 50 16,2835
24 12,0304 51 16,5125
25 12,1660 52 16,7515
26 12,3025 53 17,0036
27 12,4395 54 17,2713
28 12,5783 55 17,5558
29 12,7187 56 17,8574
30 12,8610 57 18,1776
31 13,0056 58 18,5177
32 13,1516 59 18,8791
33 13,2998 60 19,2611
34 13,4498 61 19,6648
35 13,6018 62 20,0906
36 13,7559 63 20,5396
37 13,9121 64 21,0137
38 14,0709 65 21,5160
39 14,2324 66 22,0540
40 14,3967 67 22,6339
41 14,5638
Dit overzicht vervangt de tabel met het inkooptarief over het 1e kwartaal van 2023 dat is gepubliceerd in de 'Bijlage Pensioenreglement - Nettopensioenregeling'.


Zo leest u de tabel
Deel het kapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.

Stel je hebt een beleggingskapitaal van € 45.000,00 opgebouwd in de nettopensioenregeling. Je bent 67 jaar en gaat op 1 mei met pensioen. De uitkering van je nettopensioen is dan € 45.000,00 / 22,6339 = € 1.988,17 netto per jaar. Dit bedrag krijg je ieder jaar, zolang je leeft. Dit bedrag komt bovenop je pensioen uit de basisregeling van PPF APG. Het partnerpensioen is circa 75% van het ouderdomspensioen.
Stop je met pensioen opbouwen in de basisregeling van PPF APG? Ook dan zetten we je beleggingskapitaal om in pensioenaanspraken. Dat bedrag berekenen we ook op basis van de tarieven in deze tabel. We zetten het nettopensioen voor je apart. Je krijgt het als je de pensioenleeftijd bereikt.