Inkooptarief Nettopensioen

Neem je deel aan de nettopensioenregeling? Als je met pensioen gaat of stopt met pensioen opbouwen bij PPF APG, dan koopt PPF APG een nettopensioenuitkering voor je in. Je koopt de uitkering met het beleggingskapitaal dat je bij ons hebt opgebouwd.

Tarief inkoop ouderdoms-, partner-, en wezenpensioen per leeftijd 1e kwartaal 2023

Leeftijd Tarief Leeftijd Tarief
15 13,3713 42 17,2725
16 13,5083 43 17,4214
17 13,6457 44 17,5715
18 13,7840 45 17,7223
19 13,9229 46 17,8739
20 14,0623 47 18,0262
21 14,2022 48 18,1816
22 14,3429 49 18,3425
23 14,4845 50 18,5087
24 14,6265 51 18,6808
25 14,7692 52 18,8585
26 14,9127 53 19,0459
27 15,0570 54 19,2461
28 15,2019 55 19,4602
29 15,3474 56 19,6890
30 15,4935 57 19,9342
31 15,6400 58 20,1970
32 15,7870 59 20,4783
33 15,9343 60 20,7787
34 16,0824 61 21,0979
35 16,2307 62 21,4364
36 16,3789 63 21,7955
37 16,5278 64 22,1766
38 16,6767 65 22,5806
39 16,8256 66 23,0132
40 16,9745 67 23,4789
41 17,1237

Dit overzicht vervangt de tabel met het inkooptarief over het 1e kwartaal van 2022 dat is gepubliceerd in de 'Bijlage Pensioenreglement - Nettopensioenregeling'.


Zo leest u de tabel
Deel het kapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.

Stel je hebt een beleggingskapitaal van € 45.000,00 opgebouwd in de nettopensioenregeling. Je bent 67 jaar en gaat op 1 februari met pensioen. De uitkering van je nettopensioen is dan € 45.000,00 / 23,4789 = € 1.916,61 netto per jaar. Dit bedrag krijg je ieder jaar, zolang je leeft. Dit bedrag komt bovenop je pensioen uit de basisregeling van PPF APG. Het partnerpensioen is circa 75% van het ouderdomspensioen.
Stop je met pensioen opbouwen in de basisregeling van PPF APG? Ook dan zetten we je beleggingskapitaal om in pensioenaanspraken. Dat bedrag berekenen we ook op basis van de tarieven in deze tabel. We zetten het nettopensioen voor je apart. Je krijgt het als je de pensioenleeftijd bereikt.