Inzicht in jouw financiële toekomst

“Kan ik rondkomen later?” en “Wanneer kan ik stoppen met werken?”. We helpen je graag bij het beantwoorden van deze vragen.

In Mijn PPF APG krijg je eenvoudig inzicht in jouw financiële toekomst. Op basis van wat wij al van je weten, hebben wij berekend wat jouw verwachte inkomsten en uitgaven zullen zijn als je jouw pensioeneeftijd bereikt. Zo krijg je meer overzicht en grip op je totale financiële toekomst.

Inzicht op gezinsniveau

Voeg de gegevens van je partner toe om een totaalbeeld te krijgen op gezinsniveau. Je ziet dan wat jullie verwachte gedeelde inkomsten en uitgaven zullen zijn als jij jouw pensioenleeftijd bereikt. Ook zie je dan het effect als je samen eerder wilt stoppen met werken.

In het kort

  • Snel inzicht in de balans tussen je inkomsten en uitgaven later;
  • De bij ons bekende inkomsten en een schatting van uitgaven zijn al ingevuld;
  • Je vult eenvoudig het overzicht verder aan.

Om grip te krijgen op je totale financiële toekomst kun je in Mijn PPF APG:

  • Uitgaven beheren en toevoegen;
  • Pensioenen van andere pensioenfondsen of verzekeraars toevoegen;
  • Eigen pensioenvoorzieningen toevoegen;
  • Toekomstscenario’s "Maar wat als…" doorrekenen, bijvoorbeeld: "eerder stoppen met werken" of “meer of minder werken”.

Diverse tools helpen je om op hoofdlijnen een totaalbeeld te krijgen van jouw inkomsten en uitgaven. Er is al gerekend met een toekomstige verhoging van de AOW-leeftijd. Je kunt andere pensioenen, spaarregelingen en je uitgaven toevoegen om het totaalplaatje te zien.

PPF APG wil je grip geven op je totale financiële toekomst. Als je zicht hebt op de balans tussen inkomsten en uitgaven kun je zien of (pensioen-)keuzes, zoals eerder stoppen met werken, in de praktijk haalbaar zijn en wat je nu kunt doen om keuzes later haalbaar te maken.