a3fc7dbbfe5aa736bc0bc3483465a8ed

Een klacht indienen

Het kan zijn dat je niet tevreden bent over PPF APG. Dit vinden wij vervelend en daarom horen we graag waarom. 

Bij PPF APG zien wij iedere uiting van ontevredenheid als klacht. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop je door een van onze medewerkers bent behandeld. Het kan ook gebeuren dat PPF APG een fout heeft gemaakt. 

Een klacht doorgeven kan per brief of per e-mail. Geef hierbij duidelijk aan dat het om een klacht gaat. En wat de reden van je klacht is.

Wil je per post een klacht indienen?
Stuur dan je brief naar:

Stichting Personeelspensioenfonds APG
T.a.v. de manager van de pensioenuitvoeringsorganisatie
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Wil je digitaal een klacht indienen?
Stuur dan een e-mail naar: contact@ppf-apg.nl.

Binnen 5 werkdagen na de ontvangst van je klacht krijg je een ontvangstbevestiging. We geven daarbij aan wanneer je een reactie op je klacht kunt verwachten. We streven ernaar om je klacht binnen 10 werkdagen af te handelen.

Hopelijk komen we samen tot een oplossing. Ben je ontevreden over de afhandeling van je klacht?  Dan is er sprake van een geëscaleerde klacht en dan kun je een bezwaar bij ons indienen. Dit kan per brief  of e-mail. Geef hierbij duidelijk aan dat het om een bezwaar gaat. En wat de reden van je bezwaar is.

Wil je per post een bezwaar indienen?
Stuur dan je brief naar:

Stichting Personeelspensioenfonds APG
T.a.v. het bestuur
Postbus 637
1000 EE, Amsterdam

Wil je digitaal een bezwaar indienen?
Stuur dan een e-mail naar: contact@ppf-apg.nl. Wij sturen je bezwaar door naar het bestuur van PPF APG.

Binnen 5 werkdagen na de ontvangst van je bezwaar krijg je een ontvangstbevestiging. Hierin staat wanneer je een reactie kunt verwachten. Het bestuur streeft ernaar om je bezwaar uiterlijk binnen 2 maanden af te handelen.

Is er onderzoek of raadpleging nodig van deskundigen? Dan kan het zijn dat de behandeling van je bezwaar meer tijd gaat kosten. Het is ook mogelijk dat het bestuur je uitnodigt voor een gesprek.

Ben je het niet eens met de beslissing van het bestuur op je bezwaar? Dan kun je mogelijk een klacht indienen bij de de Ombudsman. Dit is een onafhankelijke instelling. We raden je aan om eerst met de Ombudsman te bellen om te bekijken of ze je klacht in behandeling kunnen nemen. 

De Ombudsman is op werkdagen te bereiken tussen 09:00 en 16:00 uur op telefoonnummer 070 349 96 20. Of bekijk hun website.

Vanaf 1 januari 2024 maakt de Ombudsman Pensioenen deel uit van de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). Daar vindt u vanaf 1 januari alle informatie.

In artikel 30 lid 2 van het pensioenreglement van PPF APG staat een hardheidsclausule. Deze geeft het bestuur de mogelijkheid om, bij bijzondere omstandigheden, af te wijken van de regels in het pensioenreglement.

Wil je per post een beroep doen op de hardheidsclausule?
Stuur dan een brief naar:

Stichting Personeelspensioenfonds APG
T.a.v. het klantteam
Postbus 637
1000 EE, Amsterdam

Wil je digitaal een beroep doen op de hardheidsclausule? 
Stuur dan een e-mail naar: contact@ppf-apg.nl. Wij sturen je verzoek door naar het bestuur van PPF APG.

Geef duidelijk aan dat je een beroep doet op de hardheidsclausule. Het is belangrijk dat je toelicht waarom toepassing van het pensioenreglement in jouw situatie tot een onredelijke uitkomst leidt. En welke bijzondere omstandigheden aanwezig zijn. Je verzoek wordt vervolgens beoordeeld door het bestuur van PPF APG.

Wil je meer weten over het indienen van een klacht? En wat de vervolgstappen zijn als je een klacht bij ons hebt neergelegd? Meer informatie vind je in de klachtenregeling. Of neem contact met ons op.