Arbeidsongeschikt

Wanneer je arbeidsongeschikt wordt, kan dat gevolgen hebben voor je pensioenopbouw.

Ben je arbeidsongeschikt geworden of verandert de mate van je arbeidsongeschiktheid? Dan krijgen wij die informatie automatisch via het UWV. Dat kan even duren. Heb je in de tussentijd vragen over de aanpassing of wil je dat de verandering sneller wordt doorgevoerd in onze administratie? Stuur ons dan een kopie van de beschikking van het UWV. Dit kan via het contactformulier.
Ben je twee jaar of langer ziek? Dan kun je een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. UWV beoordeelt de mate van je arbeidsongeschiktheid. En of je in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.
WIA staat voor Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet geldt voor iedereen die ziek is geworden op of na 1 januari 2004. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.
Als je een WIA-uitkering ontvangt, heb je mogelijk recht op invaliditeitspensioen. Dit is een aanvulling op je WIA-uitkering. Wil je weten of je recht hebt op invaliditeitspensioen? Neem dan contact op met PPF APG. 

Als je arbeidsongeschikt wordt in de periode dat je pensioen opbouwt bij PPF APG, heb je mogelijk recht op een premievrije voortzetting van je pensioenopbouw. De premievrijstelling geldt alleen voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent verklaard. Wil je weten of je recht hebt op premievrije voortzetting? Neem dan contact op met PPF APG.

Als je WIA-uitkering stopt omdat je niet meer arbeidsongeschikt bent, dan eindigt ook je invaliditeitspensioen en stopt je premievrije voortzetting.
Je pensioenopbouw gaat tijdens je ziektetijd onveranderd door. Je vindt alle regels in de cao van je werkgever.