Arbeidsongeschikt

Wanneer je arbeidsongeschikt wordt, kan dat gevolgen hebben voor je pensioenopbouw.

Ben je arbeidsongeschikt en verandert de mate van je arbeidsongeschiktheid, dan dien je PPF APG daarvan op de hoogte te stellen.
Als je langer dan twee jaar ziek bent, beoordeelt UWV of je in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. 
WIA staat voor Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet geldt voor iedereen die ziek is geworden op of na 1 januari 2004. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.
Als je een WIA-uitkering ontvangt, heb je mogelijk recht op invaliditeitspensioen. Dit een aanvulling op je WIA-uitkering. Wil je weten of je recht hebt op invaliditeitspensioen? Neem dan contact op met PPF APG. 
Als je arbeidsongeschikt wordt in de periode dat je pensioen opbouwt bij PPF APG, heb je mogelijk recht op een premievrije voortzetting van je pensioenopbouw. De premievrijstelling geldt alleen voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent verklaard. 
Als je WIA-uitkering stopt omdat je niet meer arbeidsongeschikt bent, dan eindigt ook je invaliditeitspensioen.
Je pensioenopbouw gaat tijdens je ziektetijd onveranderd door. Je vindt alle regels in de cao van je werkgever. Ben je nog ziek na twee jaar, dan kun je in aanmerking komen voor een WIA-uitkering en een invaliditeitspensioen.