Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over pensioen en arbeidsongeschiktheid? Op deze pagina staan alle veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Wat is invaliditeitspensioen?

Het invaliditeitspensioen is een aanvullingsregeling van PPF APG op je inkomen. Je krijgt dan elke maand een uitkering van PPF APG. Het is bedoeld om je WIA-uitkering van het UWV aan te vullen. 

Misschien heb je recht op invaliditeitspensioen als je arbeidsongeschikt bent. Het hangt van je persoonlijke situatie af of je hier recht op hebt. Controleer hier of je misschien recht hebt op invaliditeitspensioen.

Wanneer heb je recht op invaliditeitspensioen?

Je hebt recht op invaliditeitspensioen op als:

  • Je meer dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • Je van het UWV een WIA-uitkering krijgt.
  • Je op je eerste ziektedag deelnemer bij PPF APG bent.

Hoe wordt de hoogte van het invaliditeitspensioen berekend?

De hoogte van het invaliditeitspensioen hangt af het soort WIA-uitkering dat je van UWV krijgt. Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. 

Krijg je een IVA-uitkering van UWV? 

Dan ben je arbeidsongeschikt en is er weinig of geen kans op herstel. Het invaliditeitspensioen is dan 5% van je laatstverdiende salaris.

Krijg je een WGA-uitkering van UWV? 

Dan ben je arbeidsongeschikt en is er een kans op herstel. Het invaliditeitspensioen is dan 10% van je laatstverdiende loon vermenigvuldigd met een factor afhankelijk van voor hoeveel % je arbeidsongeschikt bent. 

Invaliditeitspensioen is inclusief vakantiegeld. En naar rato van het aantal uren dat je werkt.

Was jouw pensioengevend salaris hoger dan de WIA loongrens?

De WIA loongrens is het maximum dagloon van het UWV. Is jouw salaris hoger dan de WIA loongrens? Dan krijg je van PPF APG 80% van het deel van je salaris dat hoger is dan de WIA loongrens. 

Ben je voor een deel arbeidsongeschikt? Dan krijg je een aanvulling naar rato.

Hoe lang heb je recht op invaliditeitspensioen?

Je hebt recht op invaliditeitspensioen zolang je een WIA-uitkering krijgt. En je jouw AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt.

Hoe vraag je invaliditeitspensioen aan?

Krijg je een WIA-uitkering van UWV? Neem dan contact met ons op.

Wat is premievrije deelneming?

Premievrije deelneming betekent dat je pensioen opbouwt zonder dat jij of jouw werkgever hier premie voor betaalt. PPF APG betaalt dan (een deel van) jouw premie. Het deel dat je premievrij pensioen kunt blijven opbouwen hangt af van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent. Je blijft pensioen opbouwen over het arbeidsongeschikte deel. Dit gebeurt op basis van het inkomen dat je kreeg voordat je ziek werd. 

Onderstaande tabel laat zien welk deel van de pensioenopbouw premievrij wordt voortgezet.

Mate van arbeidsongeschiktheidPremiepercentage dat PPF APG betaalt
 35% - 45%  40%
 45% - 55% 50%
 55% - 65% 60%
 65% - 80% 72,5%
 80% - 100% 100%

Wanneer heb je recht op premievrije deelneming?

Je hebt recht op (gedeeltelijke) premievrije deelneming als je: 

  • Arbeidsongeschikt bent;
  • Én je recht hebt op een invaliditeitspensioen van PPF APG.

Krijg je van ons invaliditeitspensioen? Dan krijg je automatisch ook premievrije deelneming. Wij nemen hierover contact met je op.

Hoe lang heb je recht op premievrije deelneming?

Je hebt recht op (gedeeltelijk) premievrije deelneming zolang je een WIA-uitkering krijgt. En je jouw AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt.

Invaliditeitspensioen heeft geen invloed op de hoogte van jouw WIA-uitkering. 

Als je invaliditeitspensioen krijgt, worden je maandelijkse inkomsten misschien hoger. Dat kan gevolgen hebben voor de zorg- en huurtoeslag of andere uitkeringen die je krijgt. Misschien moet je ook meer belasting betalen. Je kunt hierover contact opnemen met de Belastingdienst of je uitkeringsinstantie.

Wordt jouw inkomen lager? Lees dan hier meer over het bestaansminumum.

Ja, je moet het aan ons doorgeven als er iets verandert in je arbeidsongeschiktheid. Veranderingen in de mate van je arbeidsongeschiktheid kunnen invloed hebben op de hoogte van je invaliditeitspensioen en premievrije voortzetting.

PPF APG is verplicht een indicatie te geven over de verschillende situaties die bij jou kunnen ontstaan. Zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschikt worden. Deze indicaties kun je terugvinden in jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) die je elk jaar krijgt. Of op Mijn PPF APG onder Mijn Pensioenoverzicht. De indicaties zijn gebaseerd op basis van volledige arbeidsongeschiktheid en je pensioengevend jaarinkomen van de laatste jaren. Aan deze indicaties kun je geen rechten ontlenen. 

Wij hebben gegevens van UWV nodig om definitief te kunnen berekenen hoe hoog je invaliditeitspensioen is. Je kunt deze gegevens zelf naar ons opsturen. Dat doe je door de schriftelijke beslissing van UWV naar ons op te sturen. Anders krijgen wij de gegevens pas als UWV doorgeeft dat je definitief arbeidsongeschikt wordt. Dat betekent dat wij op dat moment pas je definitieve invaliditeitspensioen kunnen berekenen. Daarom kan de indicatie in jouw UPO of op Mijn PPF APG afwijken van het definitieve invaliditeitspensioen dat je krijgt.

Wij nemen contact met je op als je recht hebt op invaliditeitspensioen. UWV stuurt ons informatie over jouw arbeidsongeschiktheid en je WIA-uitkering. Het duurt gemiddeld 1 tot 3 maanden voordat UWV ons de informatie heeft gestuurd. En wij de informatie hebben beoordeeld. 

Heb je zelf een schriftelijke beslissing van UWV gekregen? Dan kun je die ook zelf naar ons opsturen. Je hoeft alleen informatie over je WIA-uitkering op te sturen. Wij beoordelen dan of je recht hebt op invaliditeitspensioen.

Het UWV stelt vast wat jouw mate van arbeidsongeschiktheid is. PPF APG neemt dat over. PPF APG stelt zelf jouw mate van arbeidsongeschikheid niet vast.

Neem dan contact met ons op om je mogelijkheden te bespreken.

Je bent bij PPF APG verzekerd voor het geval dat je arbeidsongeschikt wordt voordat je met pensioen gaat. Stap je over naar een andere pensioenuitvoerder? Dan stopt die verzekering. Er is geen sprake van een opgebouwd spaarpotje voor invaliditeitspensioen dat je kunt overdragen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Misschien heb je recht op een aanvulling van PPF APG op jouw inkomen. Doe makkelijk en snel de check.

Je kiest er zelf voor of wij loonheffingskorting toepassen op jouw invaliditeitspensioen. Lees er meer over op onze pagina over belasting en loonheffingskorting.