Meer of minder werken

Als je meer uren gaat werken, bouw je ook meer pensioen op. Ga je minder werken, dan bouw je minder pensioen op.

Wanneer je minder gaat werken, bouw je ook minder pensioen op. Het deel dat je mist aan pensioenopbouw kun je maximaal 3 jaar vrijwillig voortzetten. Neem hiervoor contact op met PPF APG. Onder voorwaarden kun je (als je werkloos bent) ook individueel aanvullend pensioen opbouwen via een bank of verzekeraar.

Mijn PPF APG laat jouw financiële balans zien op jouw verwachte AOW-leeftijd. Op basis van wat wij al van jou weten, hebben wij berekend wat jouw verwachte inkomsten en uitgaven zullen zijn als je jouw AOW-leeftijd bereikt. Je kunt hierin ook doorrekenen wat meer of minder werken betekent voor jouw financiële balans. 

Krijg inzicht in jouw financiële toekomst.