Waardeoverdracht

Je hebt zelf de keuze om je bij PPF APG opgebouwde pensioen over te dragen naar je nieuwe pensioenfonds. Of andersom, je elders opgebouwde pensioen over te dragen naar PPF APG.

Regel waardeoverdracht via Mijnwaardeoverdracht.nl of PPF APG zelf
Je kunt waardeoverdracht zelf aanvragen bij je nieuwe pensioenfonds. Alleen bij kleine pensioenen lager dan € 594,89 bruto per jaar gebeurt dit soms automatisch. Lees meer over waardeoverdracht van kleine pensioenen.

PPF APG is aangesloten bij Mijnwaardeoverdracht.nl. Hier vergelijk je direct offertes en regel je binnen een paar minuten de waardeoverdracht. Makkelijk, snel en veilig. Eerst meer weten over waardeoverdracht? Ga naar Mijn PPF APG. 

Wordt jouw pensioen niet automatisch overgedragen? Dan moet je zelf beslissen of je jouw opgebouwde pensioen mee wilt nemen. Aan je nieuwe pensioenfonds kun je vragen om te berekenen of waardeoverdracht gunstig voor je is. De offerte die je dan krijgt is altijd vrijblijvend. Of het gunstig voor je is om je pensioen mee te nemen, hangt af van bijvoorbeeld: 

 • de hoogte van het ouderdomspensioen dat je opbouwt;
 • de leeftijd waarop je kunt stoppen met werken;
 • hoe het partnerpensioen en wezenpensioen zijn geregeld;
 • of je pensioen waardevast wordt gehouden (de toeslag die wordt verleend);
 • de individuele keuzemogelijkheden die je hebt;
 • de financiële situatie van beide fondsen. 

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met behulp van deze Pensioenvergelijker zie je wat die verschillen zijn. En wat je straks wel en niet krijgt. Dat kan een reden zijn om aanvullende (pensioen)regelingen te treffen. Overweeg je een waardeoverdracht van je oude pensioenfonds naar je huidige? De Pensioenvergelijker kan helpen om de verschillen duidelijk te maken.

Een waardeoverdracht kun je op 2 manieren aanvragen:

 1. Vergelijk zelf de pensioenregelingen. Wil je een waardeoverdracht? Je vraagt waardeoverdracht aan bij jouw nieuwe pensioenfonds. Is PPF APG jouw nieuwe pensioenfonds? Gebruik dan het aanvraagformulier op Mijn PPF APG.
 2. Vergelijk op mijnwaardeoverdracht.nl de pensioenregelingen. Je krijgt meteen digitaal een offerte. Accepteer je het aanbod in de offerte? Onderteken het met DigiD. Dan regelen wij de rest.

Hieronder staan de stappen omschreven die worden doorlopen wanneer je een waardeoverdracht aanvraagt bij PPF APG. Het kan enkele maanden duren voordat de waardeoverdracht is verwerkt.

 

Heb je een nieuwe baan in het buitenland? Dan kan je misschien jouw pensioen meenemen naar een buitenlandse pensioeninstelling. Dit noemen we internationale waardeoverdracht. Je mag jouw pensioen ook laten staan bij PPF APG.

Internationaal kan je jouw pensioen overdragen naar:

 • Een erkende pensioeninstelling uit een andere lidstaat in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • Een buitenlandse verzekeraar, die pensioenverzekeringen in en naar Nederland mag afsluiten;
 • Internationale organisaties, zoals de Europese Gemeenschappen, de Europese Centrale Bank, de Raad van Europa, de NAVO en de Verenigde Naties;
 • Een buitenlande pensioeninstelling, zoals bedoeld in de Pensioenwet, die niet valt onder de vorige pensioeninstellingen en dus valt onder overige instellingen. 

Voorwaarden

Voor buitenlandse pensioenfondsen en sommige internationale organisaties, geldt dat zij een zogenaamde 'Modelvragenlijst Internationale Waardeoverdrachten' (Engelstalig) moeten invullen. Deze organisatie stuurt het vervolgens naar PPF APG:

Stichting Personeelspensioenfonds APG
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Wij kijken dan of aan de eisen voor de internationale waardeoverdracht is voldaan. 

Meer informatie over het vernieuwde pensioenstelsel?

Klik op de button of ga nu naar: ppf-apg.nl/vernieuwd-pensioenstelsel