Waardeoverdracht

Je hebt zelf de keuze om je bij PPF APG opgebouwde pensioen over te dragen naar je nieuwe pensioenfonds. Of andersom, je elders opgebouwde pensioen over te dragen naar PPF APG.

 

Waardeoverdracht van vorige werkgever naar PPF-APG aanvragen vóór 1 oktober 2024

Wil je jouw eerder opgebouwd pensioen overdragen naar PFF-APG? Vraag dit zo snel mogelijk aan. PPF gaat op 1 januari 2025 over naar de nieuwe regels voor pensioen. Dit kan gevolgen hebben als je jouw pensioen wilt meenemen. Je kunt waardeoverdracht aanvragen via mijnwaardeoverdracht.

 

Waardeoverdracht van PPF-APG naar nieuwe werkgever

Dit vraag je aan via je nieuwe werkgever. Vraag dit zo snel mogelijk aan. PPF gaat op 1 januari 2025 over naar de nieuwe regels voor pensioen. Dit kan gevolgen hebben als je jouw pensioen wilt meenemen. Je leest hier alles over waardeoverdracht en de nieuwe regels.

 

Waardeoverdracht van klein pensioen

Bij kleine pensioenen lager dan € 592,51 bruto per jaar gebeurt dit soms automatisch. Lees meer over waardeoverdracht van kleine pensioenen.

 

Aanvraag ontvangen en nu

Nadat we jouw aanvraag hebben ontvangen, vragen wij informatie op bij jouw oude pensioenfonds. Op basis daarvan maken we een voorstel. Je krijgt dit voorstel in de vorm van een offerte. Pas na jouw akkoord op deze offerte verhuist jouw pensioen. Dit proces kan maanden duren.

LET OP: Waardeoverdracht kan tijdelijk langer duren 

Kunnen wij jouw waardeoverdracht niet voor 1 januari 2025 afronden? De waardeoverdracht van jouw pensioen kan dan langer duren. Want deze mag alleen als beide pensioenuitvoerders werken volgens de nieuwe regels voor pensioen. 

Je leest hier alles over waardeoverdracht en de nieuwe regels.

Maximaal 3 jaar niet in behandeling

Voor 2028 gaan (bijna) alle pensioenfondsen in Nederland over op de nieuwe regels. Niet alle pensioenfondsen gaan tegelijk. Pensioen meenemen kan alleen als:

 • beide fondsen nog niet over zijn op de nieuwe regels, of;
 • beide fondsen al wel over zijn op de nieuwe regels. 

Wij gaan op 1 januari 2025 over naar de nieuwe regels. Veel andere fondsen doen dit later. In 2026, 2027 of 2028. Dit kan betekenen dat wij jouw aanvraag lange tijd (maximaal 3 jaar) niet in behandeling kunnen nemen.

Wordt jouw pensioen niet automatisch overgedragen? Dan moet je zelf beslissen of je jouw opgebouwde pensioen mee wilt nemen. Aan je nieuwe pensioenfonds kun je vragen om te berekenen of waardeoverdracht gunstig voor je is. De offerte die je dan krijgt is altijd vrijblijvend. Of het gunstig voor je is om je pensioen mee te nemen, hangt af van bijvoorbeeld: 

 • de hoogte van het ouderdomspensioen dat je opbouwt;
 • de leeftijd waarop je kunt stoppen met werken;
 • hoe het partnerpensioen en wezenpensioen zijn geregeld;
 • of je pensioen waardevast wordt gehouden (de toeslag die wordt verleend);
 • de individuele keuzemogelijkheden die je hebt;
 • de financiële situatie van beide fondsen. 

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met behulp van deze Pensioenvergelijker zie je wat die verschillen zijn. En wat je straks wel en niet krijgt. Dat kan een reden zijn om aanvullende (pensioen)regelingen te treffen. Overweeg je een waardeoverdracht van je oude pensioenfonds naar je huidige? De Pensioenvergelijker kan helpen om de verschillen duidelijk te maken.

 Vergelijk op Mijnwaardeoverdracht.nl de pensioenregelingen. Je krijgt meteen digitaal een offerte. Accepteer je het aanbod in de offerte? Onderteken het met DigiD. Dan regelen wij de rest.

Is je vorige pensioenfonds niet aangesloten bij Mijnwaardeoverdracht.nl? Dan wordt je aanvraag doorgestuurd naar ons. Wij vragen de offertes op bij de pensioenfondsen. Dit duurt veel langer dan Mijnwaardeoverdracht.nl. Soms wel enkele weken, tot maanden.

Hieronder staan de stappen omschreven die worden doorlopen wanneer je een waardeoverdracht aanvraagt van een fonds die niet is aangesloten bij Mijnwaardeoverdracht.nl. Het kan enkele maanden duren voordat de waardeoverdracht is verwerkt.

 1. Je vraagt waardeoverdracht aan via mijnwaardeoverdracht.nl en je geeft toestemming voor het uitwisselen van gegevens.
 2. Je krijgt een melding dat de waardeoverdracht niet voltooid kan worden via Mijnwaardeoverdracht.nl . Zij sturen het verzoek naar ons door.
 3. Wij vragen de vorige pensioenuitvoerder om de overdrachtswaarde.
 4. De vorige pensioenuitvoerder berekent de pensioenaanspraken en de overdrachtswaarde.
 5. Wij berekenen de pensioenaanspraken en sturen je een offerte.
 6. Je geeft akkoord op de waardeoverdracht. Of niet. 
 7. Bij akkoord vragen wij de vorige pensioenuitvoerder de overdrachtswaarde over te maken.
 8. De vorige pensioenuitvoerder maakt de overdrachtswaarde over aan ons.
 9. Je krijgt bericht van de ingekochte aanspraken.
 10. Wij voegen de ingekochte aanspraken toe aan jouw al opgebouwde aanspraken.

 

Heb je een nieuwe baan in het buitenland? Dan kan je misschien jouw pensioen meenemen naar een buitenlandse pensioeninstelling. Dit noemen we internationale waardeoverdracht. Je mag jouw pensioen ook laten staan bij PPF APG.

Internationaal kan je jouw pensioen overdragen naar:

 • Een erkende pensioeninstelling uit een andere lidstaat in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • Een buitenlandse verzekeraar, die pensioenverzekeringen in en naar Nederland mag afsluiten;
 • Internationale organisaties, zoals de Europese Gemeenschappen, de Europese Centrale Bank, de Raad van Europa, de NAVO en de Verenigde Naties;
 • Een buitenlande pensioeninstelling, zoals bedoeld in de Pensioenwet, die niet valt onder de vorige pensioeninstellingen en dus valt onder overige instellingen. 

Voorwaarden

Voor buitenlandse pensioenfondsen en sommige internationale organisaties, geldt dat zij een zogenaamde Modelvragenlijst Internationale Waardeoverdrachten moeten invullen. Deze organisatie stuurt het vervolgens naar PPF APG:

Stichting Personeelspensioenfonds APG
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Wij kijken dan of aan de eisen voor de internationale waardeoverdracht is voldaan. 

Hieronder zie je een overzicht van de termijnen die bij elke fase horen:

 1. Je doet een verzoek voor waardeoverdracht. Hier zit geen tijdsbestek aan.
 2. PPF-APG doet binnen 1 maand een verzoek  bij het oude pensioenfonds om een opgave.
 3. Oude pensioenfonds verstrekt binnen 2 maanden een opgave.
 4. PPF-APG stuurt binnen 2 maanden na ontvangst van de gegevens, jou een opgave.
 5. Je beslist binnen 2 maanden na ontvangst of je wel of geen waardeoverdracht wil.
 6. Binnen 10 werkdagen na jouw beslissing wordt de waarde overgedragen.

Let op: in individuele situaties, kan er afgeweken worden van bovengenoemde termijnen.

1 januari 2025 verandert de pensioenregeling

Wat betekenen de nieuwe regels voor waardeoverdracht? Alles wat je wilt weten, lees je in ons overzicht.