Waardeoverdracht

Je hebt zelf de keuze om je bij PPF APG opgebouwde pensioen over te dragen naar je nieuwe pensioenfonds. Of andersom, je elders opgebouwde pensioen over te dragen naar PPF APG.

De beleidsdekkingsgraad van PPF APG is momenteel onder de 100% en daardoor zijn per 1 juni waardeoverdrachten stopgezet. Je kunt nog wel waardeoverdracht aanvragen, maar deze wordt pas behandeld als de beleidsdekkingsgraad weer boven de 100% is. Heb je vragen hierover, neem dan contact op met het klantteam.

Je kunt waardeoverdracht zelf aanvragen bij je nieuwe pensioenfonds. Alleen bij kleine pensioenen lager dan € 497,27 bruto per jaar gebeurt dit soms automatisch. Lees meer over waardeoverdracht van kleine pensioenen. Het stopzetten van de waardeoverdrachten geldt niet voor de waardeoverdracht van kleine pensioen. 

Wordt jouw pensioen niet automatisch overgedragen? Dan moet je zelf beslissen of je jouw opgebouwde pensioen mee wilt nemen. Aan je nieuwe pensioenfonds kun je vragen om te berekenen of waardeoverdracht gunstig voor je is. De offerte die je dan krijgt is altijd vrijblijvend. Of het gunstig voor je is om je pensioen mee te nemen, hangt af van bijvoorbeeld: 

  • de hoogte van het ouderdomspensioen dat je opbouwt 
  • de leeftijd waarop je kunt stoppen met werken 
  • hoe het partnerpensioen en wezenpensioen zijn geregeld 
  • of je pensioen waardevast wordt gehouden (de toeslag die wordt verleend)
  • de individuele keuzemogelijkheden die je hebt
  • de financiële situatie van beide fondsen
Waardeoverdracht vraag je altijd bij je nieuwe pensioenfonds aan. Heb je via een vorige werkgever bij een ander fonds pensioen opgebouwd? Je kunt laten berekenen of het gunstig is je pensioen over te dragen naar PPF APG. Een verzoek tot waardeoverdracht vraag je aan via Mijn PPF APG