Waardeoverdracht

Je hebt zelf de keuze om je bij PPF APG opgebouwde pensioen over te dragen naar je nieuwe pensioenfonds. Of andersom, je elders opgebouwde pensioen over te dragen naar PPF APG.

Je kunt waardeoverdracht zelf aanvragen bij je nieuwe pensioenfonds. Alleen bij kleine pensioenen lager dan € 484,09 bruto per jaar gebeurt dit soms automatisch. Lees meer over waardeoverdracht van kleine pensioenen.

Wordt jouw pensioen niet automatisch overgedragen? Dan moet je zelf beslissen of je jouw opgebouwde pensioen mee wilt nemen. Aan je nieuwe pensioenfonds kun je vragen om te berekenen of waardeoverdracht gunstig voor je is. De offerte die je dan krijgt is altijd vrijblijvend. Of het gunstig voor je is om je pensioen mee te nemen, hangt af van bijvoorbeeld: 

  • de hoogte van het ouderdomspensioen dat je opbouwt 
  • de leeftijd waarop je kunt stoppen met werken 
  • hoe het partnerpensioen en wezenpensioen zijn geregeld 
  • of je pensioen waardevast wordt gehouden (de toeslag die wordt verleend)
  • de individuele keuzemogelijkheden die je hebt
  • de financiële situatie van beide fondsen
Waardeoverdracht vraag je altijd bij je nieuwe pensioenfonds aan. Heb je via een vorige werkgever bij een ander fonds pensioen opgebouwd? Je kunt laten berekenen of het gunstig is je pensioen over te dragen naar PPF APG. Vul hiervoor het Verzoek waardeoverdracht in.