Overlijden

Wanneer je overlijdt, krijgen je nabestaanden binnen 1 maand bericht als er recht is op partner- en/of wezenpensioen van PPF APG. Woon je in Nederland? Dan krijgen we automatisch een overlijdensbericht van je gemeente.

Lees meer over de hoogte en de voorwaarden op de pagina over partnerpensioen

Let op: Wij passen standaard geen loonheffingskorting toe op het partnerpensioen.

Lees meer over de hoogte en de voorwaarden op de pagina over wezenpensioen.

Let op: Wij passen standaard geen loonheffingskorting toe op het wezenpensioen.

Wij horen van de gemeente dat u overleden bent. Uw nabestaanden hoeven niets te doen.

Woont u in het buitenland? Dan moeten uw nabestaanden uw overlijden aan ons melden. Wij krijgen die gegevens niet automatisch door. Neem hiervoor contact met ons op.

Kom je te overlijden, dan krijgt je partner mogelijk een nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de Anw-uitkering uit. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op www.svb.nl.

Uw (ex-)partner en/of kind kan contact opnemen met PPF APG als zij vermoeden dat er recht is op een pensioenuitkering en hierover geen bericht van PPF APG hebben gehad.

Het bestaansminimum is een bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. De overheid bepaalt elk halfjaar het bestaansminimum. Dit bedrag is niet voor iedereen hetzelfde, maar hangt af van leeftijd en leefsituatie. Uw partner krijgt als u overlijdt partnerpensioen. Zijn of haar inkomen wordt daardoor hoger. Daardoor krijgt uw partner misschien geen toeslagen meer van de Belastingdienst. Of uw partner krijgt misschien minder toeslag. Heeft u hier vragen over? Bel dan met de BelastingTelefoon op 0800 0543 (gratis). Lees er meer over op onze pagina over het bestaansminimum.

1 januari 2025 verandert de pensioenregeling

Wat betekenen de nieuwe regels voor het partner- en wezenpensioen? Alles wat je wilt weten, lees je in ons overzicht.