Overlijden

Wanneer je overlijdt, krijgen je nabestaanden binnen 1 maand bericht als er recht is op partner- en/of wezenpensioen van PPF APG. Woon je in Nederland? Dan krijgen we automatisch een overlijdensbericht van je gemeente.

Lees meer over de hoogte en de voorwaarden op de pagina over partnerpensioen
Lees meer over de hoogte en de voorwaarden op de pagina over wezenpensioen.
Kom je te overlijden, dan krijgt je partner mogelijk een nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de Anw-uitkering uit. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op www.svb.nl
Je (ex-)partner en/of kind kan contact opnemen met PPF APG als zij vermoeden dat er recht is op een pensioenuitkering en hierover geen bericht van PPF APG hebben gehad.