Je bent gescheiden en hebt afspraken over de verdeling van het pensioen vastgelegd.

Deze afspraken kun je aan ons doorgeven.

De verdeling doorgeven

In de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst staan de afspraken die jij met jouw ex-partner hebt gemaakt over de verdeling van het pensioen. Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. Jij of jouw ex-partner ondertekent het formulier.

Stuur het formulier samen met een kopie van de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst naar ons toe. Doe dit binnen 2 jaar na de scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Jouw ex-partner kan deze verdeling ook binnen 2 jaar aanvragen. Wij registreren de verdeling van het pensioen nadat wij het formulier hebben ontvangen. 

Je stuurt het formulier verdeling van ouderdomspensioen via een e-mail naar ons toe.

Geef je de verdeling van het pensioen niet binnen 2 jaar aan ons door? Bel ons dan


Ben je geholpen met deze uitleg? Help ons door een paar vragen te beantwoorden.

Dan kun jij of jouw ex-partner het formulier verdeling van ouderdomspensioen alsnog invullen. 

Je stuurt het formulier verdeling van ouderdomspensioen via een e-mail naar ons toe.

Geef je de verdeling van het pensioen niet binnen 2 jaar aan ons door? Bel ons dan