Bijzonder partnerpensioen

Gaan jij en je partner uit elkaar? Dan heeft je ex-partner misschien recht op het bijzonder partnerpensioen wanneer je overlijdt. Dit is het deel van het partnerpensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoonperiode met een samenlevingscontract.

Jouw ex-partner heeft recht op bijzonder partnerpensioen als:
 

  • Je een samenlevingscontract hebt dat door een notaris is opgesteld.
  • Je minimaal 6 maanden hebt samengewoond. Je moet dit kunnen bewijzen met een inschrijvingsbewijs van de gemeente.
  • Uit de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt dat jij en je ex-partner niet meer op hetzelfde adres wonen. De datum van uitschrijving is de einddatum van het samenwonen. Tenzij je een officiële verklaring opstuurt met een andere einddatum. Op deze verklaring moet een gelegaliseerde handtekening* van jou en je ex-partner staan.
  • Je op of na 1 januari 2006 actief deelnemer was bij PPF APG en je uit elkaar gaat na 1 januari 2006.

* Je zet een handtekening op het formulier in het bijzijn van een notaris of een medewerker van de gemeente waarin je woont. Je ex-partner zet een handtekening op het formulier in het bijzijn van een notaris of een medewerker van de gemeente waarin je ex-partner woont. Dit kost geld. 

Je ex-partner heeft misschien recht op bijzonder partnerpensioen. Maar kan hier ook van afzien. Of je ex-partner wel of niet afziet van bijzonder partnerpensioen kan belangrijk zijn als je later een andere partner krijgt. Je ex-partner moet het formulier afzien bijzonder partnerpensioen invullen om af te zien van het bijzonder partnerpensioen. Misschien heeft je ex-partner te weinig inkomen. Lees meer over bestaansminimum

Het formulier afzien bijzonder partnerpensioen accepteren wij alleen:
 

  • als het helemaal is ingevuld en;
  • als er een gelegaliseerde handtekening* van de ex-partner opstaat.

Stuur het formulier per e-mail naar ons op. 

*De ex-partner zet zijn handtekening op het formulier in het bijzijn van een notaris of een medewerker van de gemeente waarin de ex-partner woont. Dit kost geld. 

  • Heb je 1 ex-partner? Dan krijgt je ex-partner het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd bij PPF APG totdat je uit elkaar bent gegaan. Je ex-partner krijgt dit bijzonder partnerpensioen. 
  • Heb je meer dan 1 ex-partner? Dan verdelen we het partnerpensioen over je ex-partners. De startdatum voor de berekening van het (bijzonder) partnerpensioen is voor je tweede partner het einde van je eerste relatie.