Scheiden heeft ook gevolgen voor jouw pensioen. Wat moet je weten en regelen?

 • Onderzoek welke keuzes jij en jouw ex-partner hebben bij de verdeling van het pensioen. En welke gevolgen dit heeft voor het pensioen van jou en jouw ex-partner. Lees hier meer over jouw pensioen als je gaat scheiden.

 • Maak samen met jouw ex-partner afspraken over de verdeling van het pensioen.
   
 • Jouw ex-partner kan wel of niet afstand doen van het bijzonder partnerpensioen.
   
 • Jullie leggen de afspraken over de verdeling van het pensioen vast in het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst.

 • Geef de gemaakte keuze over de verdeling van het pensioen door via het formulier verdeling van ouderdomspensioen. En stuur deze naar ons op via een e-mail

 • Doet jouw ex-partner afstand van het bijzonder partnerpensioen? Bel ons dan

 • Heb je ook bij andere pensioenfondsen pensioen opgebouwd? Geef daar dan ook jouw keuze voor de verdeling van het pensioen door. 

 • Woon je in het buitenland? Dan moet je de scheiding zelf aan ons doorgeven.