Je bent gescheiden en hebt nog geen afspraken vastgelegd en doorgegeven

Je hebt nog niet met jouw ex-partner afgesproken hoe je jouw pensioen verdeelt. Deze afspraken leggen jullie vast in het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. En je moet de verdeling van het pensioen aan ons doorgegeven.

Wat moet je regelen?

Jullie leggen afspraken vast in het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. Daarna geef je de afspraken over de verdeling van het pensioen aan ons door. Waren de afspraken al vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden? Stuur dan een kopie daarvan naar ons toe. 

Je stuurt de documenten via een e-mail naar ons toe.

In de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst staan de afspraken die jij met jouw ex-partner hebt gemaakt over de verdeling van het pensioen. Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. Jij of jouw ex-partner ondertekent het formulier. 

Stuur het formulier samen met een kopie van de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst naar ons toe. Doe dit binnen 2 jaar na de scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Jouw ex-partner kan deze verdeling ook binnen 2 jaar aanvragen. Wij registreren de verdeling van het pensioen nadat wij het formulier hebben gekregen. 

Geef je de verdeling van het pensioen na 2 jaar aan ons door? Dan moeten jij en jouw ex-partner beiden het formulier ondertekenen.

Je stuurt het formulier verdeling van ouderdomspensioen via een e-mail naar ons toe.

Dan kun jij of jouw ex-partner het formulier verdeling van ouderdomspensioen alsnog invullen. 

Geef je de verdeling van het pensioen na 2 jaar aan ons door? Dan moeten jij en jouw ex-partner beiden het formulier ondertekenen.

Je stuurt het formulier verdeling van ouderdomspensioen via een e-mail naar ons toe.