Je bent korter dan 2 jaar geleden gescheiden of je gaat scheiden

Hieronder zie je de verschillende mogelijkheden om het pensioen te verdelen. De afspraken die je maakt over de verdeling van het pensioen gaan over jouw ouderdomspensioen. Over het bijzonder partnerpensioen maak je aparte afspraken met jouw ex-partner.

Vraag een voorlopige berekening aan

Jij en jouw ex-partner kunnen een voorlopige berekening over de verdeling van het pensioen opvragen. Dit doe je door ons te bellen. Of via een e-mail.

Mogelijkheden om je pensioen te verdelen

Ieder krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Jouw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd. Behalve als dat minder is dan € 594,89 bruto per jaar. Dit is de afkoopgrens en wettelijk geregeld. Jouw ex-partner heeft misschien wel recht op bijzonder partnerpensioen.

Wanneer krijgt jouw ex-partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat jij voor het eerst ouderdomspensioen krijgt. Ben je al met pensioen? Dan krijgt jouw ex-partner het deel van het pensioen uitbetaald in de eerste maand nadat wij het formulier gekregen hebben. Jouw ex-partner krijgt het bedrag niet met terugwerkende kracht.

Wat als jouw ex-partner overlijdt?

Dan draaien wij de verdeling terug. Het bedrag voor jouw ex-partner voegen wij toe aan jouw pensioen.

Kiezen jij en jouw ex-partner voor een andere periode? Dan mag die geen eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap overlappen. Ook mag de periode niet na de echtscheidingsdatum liggen. Jouw pensioen kan alleen verdeeld worden als het deel voor jouw ex-partner hoger is dan € 594,89 bruto per jaar. Dit is de afkoopgrens en wettelijk geregeld.

Welke afwijkende verdelingen zijn er mogelijk?

  • Ander percentage dan 50%-50%
    Voor het ouderdomspensioen kunnen jij en jouw ex-partner verschillende percentages kiezen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat jouw ex-partner 30% van het ouderdomspensioen krijgt.

  • Verdeling over een kortere of langere periode dan het huwelijk of geregistreerd partnerschap
    Je kunt ook een afwijkende periode kiezen om het ouderdomspensioen te verdelen. Zo kun je het ouderdomspensioen over een langere of kortere periode verdelen dan het huwelijk. De periode mag beginnen op het moment dat je pensioen ging opbouwen. Ben je eerder gescheiden? Dan mag de periode beginnen op die scheidingsdatum. De periode duurt tot maximaal de scheidingsdatum. 

  • Combinatie
    Er is ook een combinatie van afwijkend percentage en afwijkende periode mogelijk.

Wanneer krijgt jouw ex-partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat jij voor het eerst ouderdomspensioen krijgt. Ben je al met pensioen? Dan krijgt jouw ex-partner het deel van het pensioen uitbetaald in de eerste maand nadat wij het formulier gekregen hebben. Jouw ex-partner krijgt het bedrag niet met terugwerkende kracht.

Wat als jouw ex-partner overlijdt?

Dan draaien wij de verdeling terug. Het bedrag voor jouw ex-partner voegen wij toe aan jouw pensioen.

Je kiest er samen voor jouw pensioen te splitsen in 2 losstaande pensioenen. Jouw ex-partner krijgt een eigen pensioen. Dit noemen we conversie. Je kunt jouw pensioen alleen splitsen als het deel van het ouderdomspensioen voor jouw ex-partner, hoger is dan € 594,89 bruto per jaar. Dit is de afkoopgrens en wettelijk geregeld.

Waaruit bestaat het gesplitste pensioen?

Uit een deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen voor jouw ex-partner. Je kunt kiezen voor een andere periode en voor een ander verdelingspercentage. Het bijzonder partnerpensioen voor jouw ex-partner kun je niet splitsen. Dat is alleen voor jouw ex-partner. Jouw ex-partner kan wel afzien van het bijzonder partnerpensioen. Splitsen is definitief en niet meer terug te draaien.

Wanneer krijgt jouw ex-partner het zelfstandig pensioen?

Dit kan jouw ex-partner zelf bepalen. Jouw ex-partner kan het pensioen tussen het 57ste levensjaar en uiterlijk 5 jaar na de AOW-leeftijd in laten gaan.

Wat als je overlijdt?

Jouw ex-partner heeft geen recht meer op bijzonder partnerpensioen als je overlijdt. Dat is namelijk al in zijn of haar pensioen opgenomen.

Wat als jouw ex-partner overlijdt?

Dan verandert jouw pensioen niet. Het bedrag voor jouw ex-partner voegen we niet toe aan jouw pensioen.

Kies je er samen voor om het ouderdomspensioen niet te verdelen? Dan houd je jouw hele ouderdomspensioen zelf.

Leg de afspraak vast

Dat kan in een echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. Hierin moet staan dat de toepassing van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) wordt uitgesloten. En dat je het ouderdomspensioen dus niet verdeelt. Je stuurt de documenten via een e-mail naar ons toe.

In de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst staan de afspraken die jij met jouw ex-partner hebt gemaakt over de verdeling van het pensioen. Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. Wanneer in het formulier wordt aangegeven dat de wettelijke verdeling wordt toegepast, hoeft alleen jij of jouw ex-partner het formulier te ondertekenen.

Wanneer er afwijkende afspraken gemaakt zijn, moet het formulier door jij zelf en jouw ex-partner ondertekend worden. De afwijkende afspraken moeten meegestuurd worden met het formulier.  

Stuur het formulier samen met een kopie van de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst naar ons toe. Doe dit binnen 2 jaar na de scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Jouw ex-partner kan deze verdeling ook binnen 2 jaar aanvragen. Wij registreren de verdeling van het pensioen nadat wij het formulier hebben gekregen. 

Je stuurt het formulier verdeling van ouderdomspensioen via een e-mail naar ons toe.

En ga je scheiden? Dan moet je dit zelf aan ons doorgeven. Je doet dit door het inschrijfbewijs van de scheiding via een e-mail naar ons te sturen.

Jouw ex-partner krijgt misschien bijzonder partnerpensioen wanneer je overlijdt. Jouw ex-partner heeft alleen recht op bijzonder partnerpensioen als je voor 1 januari 2002 of tussen 1 januari 2006 en 1 juli 2021 partnerpensioen bij ons hebt opgebouwd.

Als je ex-partner afstand wil doen van het bijzonder partnerpensioen, dan moet dit apart aan ons worden doorgegeven. Voor het afzien van bijzonder partnerpensioen, kan je de afstandverklaring gebruiken. Maar je kan dit ook apart opnemen in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst. Bekijk hierover de voorwaarden

1 januari 2025 verandert de pensioenregeling

Wat betekenen de nieuwe regels voor scheiden of uit elkaar gaan? Alles wat je wilt weten, lees je in ons overzicht.