Verlof opnemen

man en vrouw op verlof

Als je verlof opneemt, heeft dat in sommige gevallen gevolgen voor je pensioenopbouw. Soms stopt je pensioenopbouw tijdens je verlof, bijvoorbeeld bij onbetaald verlof. Dat kan financieel nadelig zijn voor jou en je partner. Je kunt er dan voor kiezen je pensioenopbouw voort te zetten. Tijdelijk of langer, dat hangt af van het soort verlof.

Tijdens je zwangerschapsverlof bouw je gewoon pensioen op. Je betaalt tijdens je verlof nog steeds pensioenpremie.

Ben je als partner deelnemer bij PPF APG, dan kun je 5 dagen geboorteverlof nemen met behoud van volledig loon. Je kunt ook 5 weken extra geboorteverlof nemen zonder behoud van loon. Tijdens de totale periode van (extra) geboorteverlof blijf je pensioen opbouwen.

Tijdens de eerste 26 weken (26 maal je werkuren) van je ouderschapsverlof bouw je pensioen op. Je werkgever betaalt dan de pensioenpremie.

Duurt je verlof langer dan 26 weken (in uren), dan kan je ervoor kiezen de pensioenopbouw voort te zetten. Je betaalt de pensioenpremie dan wel zelf. Neem hiervoor contact op met PPF APG. Zet je de pensioenopbouw niet voort na een periode van 26 weken (in uren), maar loopt het ouderschapsverlof wel door? Dan betaal je wel de risicopremie voor de verzekering van het overlijdensrisico en het invaliditeitsrisico.

Je kunt na de geboorte van je kind 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Je krijgt van UWV een uitkering tot 70% van het maximum dagloon. Voorwaarden zijn dat je:

  • deze 9 weken opneemt in het eerste levensjaar van je kind 
  • de 26 weken ouderschapsverlof (26 maal de arbeidsduur per week) nog niet volledige hebt opgenomen 

Dit verlof geldt ook voor adoptie of pleegkinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing van het kind in jouw gezin.  

Tijdens de totale periode van het betaald ouderschapsverlof blijf je pensioen opbouwen. 

Neem je onbetaald verlof op, dan stopt je pensioenopbouw in die periode. Je kunt er zelf voor kiezen je pensioenopbouw voort te zetten. Je betaalt de pensioenpremie dan helemaal zelf. Neem hiervoor contact op met PPF APG.

Overlijd je in de periode van je onbetaald verlof, dan krijgen je nabestaanden gewoon partner- en/of wezenpensioen. Hiervoor betaal je ook tijdens je onbetaald verlof een premie. Dit heet risicopremie.