Copyright

De op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij PPF APG.

Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site.