Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op Mijn PPF APG, Helder Overzicht & Inzicht (HO&I) en ppf-apg.nl.

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te plaatsen en te gebruiken. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de sites. De bij ons bekende gegevens, de door jou aangeleverde aanvullende gegevens en het pensioenreglement zijn uiteindelijk bepalend.

Wij streven ernaar dat de sites goed functioneren en dat berichten die je via de sites aan ons stuurt, tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Maar we kunnen niet garanderen dat de sites niet foutloos functioneren of zonder onderbreking functioneren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de sites tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn, of als berichten aan ons niet tijdig en volledig worden ontvangen, of als door jou aangeleverde gegevens niet tijdig of onvolledig worden verwerkt.

Voor berekeningen op Mijn PPF APG gaan wij uit van de bij ons bekende gegevens en uw pensioenreglement.  Voor berekeningen in HO&I gaan we daarnaast uit van de door jou aangeleverde aanvullende gegevens. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. De uitkomsten van de berekeningen op Mijn PPF APG HO&I en ppf-apg.nl geven slechts indicatie. De bij ons bekende gegevens, de door jou aangeleverde aanvullende gegevens en het pensioenreglement op het moment van het vaststellen van jouw pensioenuitkering zijn uiteindelijk bepalend. De berekeningen zijn gebaseerd op de op dit moment bij PPF APG bekende (fiscale) wetgeving.

Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als er toch virussen voorkomen. We adviseren jou om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat je informatie van de sites haalt en voordat je aanvullende gegevens digitaal aanlevert.

Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.

Alle informatie en beeldmateriaal op de publieke website is eigendom van het pensioenfonds. Zonder toestemming is het niet toegestaan om informatie die op de publieke website staat openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.

PPF APG heeft de personen die op de website staan afgebeeld om  toestemming gevraagd de foto te plaatsen. In sommige gevallen is het niet gelukt om de betreffende persoon te achterhalen. Ben je van mening dat je foto onterecht op de website is gebruikt, neem dan contact op met PPF APG.