Hoeveel beleggingsrisico's willen deelnemers nemen?

Uitkomsten risicopreferentieonderzoek bekend
30 oktober 2023

Per 1 januari 2025 gaat PPF APG over op een nieuwe pensioenregeling. Achter de schermen bereiden we ons voor. Zo kijken we bijvoorbeeld naar hoe we willen beleggen. ‘Meer zekerheid over de hoogte van het pensioen? Of meer risico met de kans op een hoger pensioen?’ In een risicopreferentieonderzoek vroegen wij onze deelnemers naar hun mening. 

Belangrijkste uitkomsten

  • De respons was hoger dan normaal (ca. 20%). Waarschijnlijk door de hoge betrokkenheid in de pensioensector. En extra stimulans op intranet.
  • Jongere deelnemers zijn bereid om meer risico te nemen. Daarbij zeggend dat het salaris van deze jongeren hoger ligt dan gemiddeld. De gemiddelde risicobereidheid neemt sterk af met de leeftijd.
  • Het verschil in risicobereidheid is zichtbaarder tussen de leeftijdscohorten dan het inkomen.
  • Er is veel spreiding in de bereidheid bij het nemen van risico's. Hoe deelnemers persoonlijk en in het algemeen tegen risico’s aankijken is hiervoor bepalend.
  • De financiele geletterdheid is hoog. Dit resulteerde in verzekerde en welovernomen antwoorden. 

Risicohouding onderzoeken

Welke risico’s willen en kunnen onze deelnemers lopen? In het vernieuwde pensioenstelsel zijn we als pensioenfonds verplicht dit eens per 5 jaar te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten bepalen we de risicohouding en kiezen we een beleggingsbeleid dat daarbij past.

Ook in de transitie hebben we profijt van een risicopreferentieonderzoek. We krijgen zo een beter beeld van de wensen en behoeften van onze deelnemers.

Wat we met de uitkomsten doen

De uitkomsten van dit onderzoek helpen ons bij het vormgeven van ons beleggingsbeleid en pensioenregeling in het vernieuwde pensioenstelsel. Denk bijvoorbeeld aan hoeveel risico we nemen bij het beleggen van het pensioen van de verschillende leeftijdscohorten. Onze keuzes in het kader van maatschappelijk verantwoord beleggen. En hoe we een buffer in slechte tijden inrichten.

Blijf op de hoogte

We houden je graag op de hoogte met de laatste informatie. Dit doen we bijvoorbeeld via onze speciale pagina's over het vernieuwde pensioenstelsel. En in onze nieuwsbrief. Krijg je deze nog niet? Meld je dan nu aan.