Loes Frehen

Loes Frehen is sinds december 2020 bestuurslid namens de werkgever. Op deze pagina stelt zij zich graag aan jou voor.

Loes Frehen

Mijn werkervaring als actuarieel adviseur bij APG en risicomanager op de Beleggingsafdeling van Loyalis is behulpzaam bij mijn werk als bestuurder. Bovendien ben ik al enkele jaren druk bezig met het nieuwe pensioencontract. Dat zal de komende jaren goed van pas komen.

Als sleutelfunctiehouder risk zal ik me met alle gebieden bezig houden (vanuit de tweede lijn). Mijn expertise zit echter vooral aan de financiële en risicokant.

Rendement en premie (financiële kant) zijn twee belangrijke onderdelen van pensioen maar alles moet natuurlijk wel beheerst en integer verlopen (risicokant).

In mijn vrije tijd lees ik graag. Ik ga ook geregeld wandelen en fietsen thuis én op vakantie.

"Mijn eerste 100 dagen als bestuurslid zijn hartstikke leuk en divers. Er komt zoveel voorbij op een bestuurstafel. Ik zie de volle breedte van het fonds, van beleggingen tot het in dienst nemen van een compliance officer. Het team is fantastisch, er heerst een erg goede sfeer en er bestaat een leuke wisselwerking. Er is altijd gelegenheid om vragen te stellen. Ook over onderwerpen waar ik mij niet zo veel mee bezig houd, is altijd ruimte voor het stellen van kritische vragen. Zo houden we elkaar scherp.

Ik werk zelf inmiddels 18 jaar bij APG. Deze rol als bestuurslid draagt enorm bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar naast dat ik bestuurslid ben, ben ik natuurlijk ook werknemer en dus deelnemer van het fonds. Dus ik kijk ook zeker door de bril van de deelnemer.

De afgelopen maanden stonden vooral in het teken van verdiepen in onderwerpen waar ik normaal gesproken niet mee werk. Daarnaast heb ik mij veel beziggehouden met het vastleggen en formaliseren van het risicobeleid. Het risicomanagement zal ook de komende tijd mijn focus hebben.

Er spelen natuurlijk best wat spannende onderwerpen op het moment; het nieuwe pensioencontract, het naar beneden brengen van de kosten en andere stappen die we als fonds gaan nemen om houdbaar verder te kunnen. Ik ben erg blij dat ik daar als bestuurslid mijn steentje aan kan bijdragen."