Loes Frehen

Loes Frehen is sinds december 2020 bestuurslid namens de werkgever. Op deze pagina stelt zij zich graag aan jou voor.

Loes Frehen
Mijn werkervaring als actuarieel adviseur bij APG en risicomanager op de Beleggingsafdeling van Loyalis is behulpzaam bij mijn werk als bestuurder. Bovendien ben ik al enkele jaren druk bezig met het nieuwe pensioencontract. Dat zal de komende jaren goed van pas komen.
Als sleutelfunctiehouder risk zal ik me met alle gebieden bezig houden (vanuit de tweede lijn). Mijn expertise zit echter vooral aan de financiële en risicokant.
Rendement en premie (financiële kant) zijn twee belangrijke onderdelen van pensioen maar alles moet natuurlijk wel beheerst en integer verlopen (risicokant).
In mijn vrije tijd lees ik graag. Ik ga ook geregeld wandelen en fietsen thuis én op vakantie.