Tinka den Arend

Tinka den Arend was sinds 2016 lid en voorzitter van het verantwoordingsorgaan van PPF APG. In 2019 maakte ze de overstap naar het bestuur en is ze bestuurslid en werkgeversvoorzitter. 

Tinka vindt het belangrijk dat PPF APG meerwaarde blijft bieden voor deelnemers, gepensioneerden en voor APG en gelieerde werkgevers.

Bij APG werk ik bij Team Beleid. Wij geven strategisch advies aan de RvB van APG en aan fondsklanten. Belangrijk hierbij zijn de externe ontwikkelingen, zoals nieuwe wetgeving inclusief het nieuwe pensioenstelsel. Hierdoor weet ik goed wat er op ons af komt en wat ons als bestuur te doen staat, in nauwe samenwerking met sociale partners en het interne toezicht. 

Eerder werkte ik bij de Tweede Kamer, PwC, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Binnen het bestuur van PPF APG houd ik me bezig met de commissie balansbeheer en beleggingen, de verkiezingscommissie en met de strategie van het fonds.

PPF APG heeft als doel een goed pensioen voor alle deelnemers en gepensioneerden te realiseren. De beleggingen zijn essentieel bij het realiseren van dit doel.

De verkiezingscommissie zorgt ervoor dat het bestuur en het verantwoordingsorgaan steeds tijdig versterking krijgen bij een wisseling van de wacht. Je hebt continu een sterk team nodig om ervoor te zorgen dat het fonds goed blijft lopen.

Door na te denken over de strategie van het fonds kan PPF APG tijdig inspelen op externe ontwikkelingen. Dit maakt het mogelijk ook in de toekomst te zorgen voor een goed pensioen.