Wim van Manen

Wim van Manen bestuurslid en voorzitter van PPF APG. Op deze pagina stelt hij zich graag aan jou voor.

Er is veel deskundigheid bij mijn medebestuursleden. De kunst is die deskundigheid optimaal in te zetten.

Voor mijn pensionering heb ik gewerkt als arbeidsvoorwaardenspecialist en zelfstandig consultant bij veel verschillende organisaties. Daar heb ik ruime ervaring opgedaan in het overleg met vakorganisaties, ondernemingsraden en werkgevers over Cao’s en andere arbeidsvoorwaarden waaronder ook de pensioenregeling. Daarbij gaat het eigenlijk altijd om het vinden van een voor betrokkenen passende balans tussen financieel economische overwegingen en de sociale belangen. Dat zie ik terug bij het besturen van een pensioenfonds.

Samen met Tinka het (dagelijks) bestuur van het fonds. Verder ben ik betrokken bij het gesprek over de kosten van het fonds en de onderwerpen communicatie en pensioenbeleid.

Mijn motivatie om op te treden als voorzitter namens de deelnemers en gepensioneerden is dat ik de ambitie heb om de besluitvorming in het bestuur op een efficiënte en zorgvuldige manier te laten verlopen. Verder is de discussie over de kosten voor het fonds van groot belang.

Speel ik graag muziek (piano). Wij wonen op een boerderij in Friesland waar we Friese paarden houden die we actief uitbrengen in de mensport.