Missie, visie en beleid

PPF APG wil voor alle belanghebbenden een deelnemersgericht, integer, deskundig, toekomstbestendig en efficiënt pensioenfonds zijn. Nu en in de toekomst. We houden hierbij rekening met de ambitie om de pensioenen te verhogen (de toeslagambitie), de hoogte van de premie redelijk te houden en de beleggingsrisico’s te beheersen. Hierbij hebben we oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van alle betrokkenen bij het fonds. 

 

Om onze missie te kunnen bereiken hebben we voor de komende jaren beleid ontwikkeld op het gebied van pensioencommunicatie, premies, toeslag, beleggingen, risico’s, uitbestedingen en integriteit.