Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt het werk van het bestuur in de gaten. Om ervoor te zorgen dat het bestuur eerlijk en volgens de regels werkt. En verstandige keuzes maakt.

De Raad van Toezicht heeft onder andere het recht om de volgende besluiten van het bestuur goed te keuren:

  • Het jaarverslag en de jaarrekening
  • Beleid over beloningen
  • Liquidatie, fusie of splitsing van het fonds
  • Profielschets voor de bestuursleden

De Raad van Toezicht en het bestuur vergaderen minstens twee keer per jaar samen. De Raad van Toezicht rapporteert elk jaar aan het bestuur over de oordelen. Bekijk ook het Reglement Raad van Toezicht.

De volgende personen zitten in de Raad van Toezicht:

  • Ronald Heijn, voorzitter;
  • Dick Vis, speciale aandacht voor vermogensbeheer;
  • Annemiek Vollenbroek, speciale aandacht voor communicatie en juridische zaken.

De Raad van Toezicht neemt met ingang van 1 januari 2018 het interne toezicht over van de visitatiecommissie.