Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (VO) behartigt de belangen van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Zij adviseren het bestuur vooraf over beleidskeuzes. En jaarlijks achteraf of het bestuur goed heeft gehandeld. Adviseren doet het VO gevraagd én ongevraagd. Het bestuur en intern toezicht leggen daarom verantwoording af aan het VO. De beoordeling van het VO kun je nalezen in het jaarverslag.

Het VO stelt zich hier aan jou voor. Direct contact met een voorzitter? Via de button kun je contact opnemen.

Namens APG

  • Natasja de Weijer (voorzitter)
  • Caroline Bruls

Namens deelnemers

  • Arjan de Zeeuw (voorzitter)
  • Anna Szymkiewicz
  • Anouk Paulissen

Namens gepensioneerden

  • Regina Schoutsen
  • Douwe Swierstra