Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (VO) behartigt de belangen van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Zij adviseren het bestuur vooraf over beleidskeuzes. En jaarlijks achteraf of het bestuur goed heeft gehandeld. Adviseren doet het VO gevraagd én ongevraagd. Het  bestuur en intern toezicht leggen daarom verantwoording af aan het VO. De beoordeling van het VO kun je nalezen in het jaarverslag.

Het VO stelt zich hier aan jou voor. Direct contact met een voorzitter? Via de button kun je contact opnemen.

Bekijk ook de video: wat doet het verantwoordingsorgaan